Turpinot iesākto AS «Sadales tīkls» iesniegtā elektrības sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta vērtēšanu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 1.novembrī plkst. 10.00 organizēs uzklausīšanas sanāksmi.

Šā gada 3.oktobrī spēkā stājās grozījumi SRPK apstiprinātajā Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā elektrības sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanai. Atbilstoši grozījumiem, nosakot komersantam atļautos ieņēmumus regulatīvajam periodam, būs iespēja iekļaut nākotnes efektivitātes pasākumus un izmaksu samazinājumu.

Tas, savukārt, nozīmē, ka patērētājiem būs iespēja jau ātrāk iegūt samazinātus sistēmas pakalpojuma tarifus, ņemot arī vērā efektivitātes pasākumus, kuri visa regulatīvā perioda laikā tiek veikti. Saskaņā ar veiktajiem metodikas grozījumiem turpmāk regulatīvā perioda ilgums (periods, kuram tiek noteikti atļautie ieņēmumi) ir no diviem līdz pieciem gadiem, bet tarifu perioda ilgums var būt vienāds ar regulatīvo periodu, bet ne īsāks par vienu gadu. Tādējādi elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram un sistēmas lietotājiem tiek radīta pārskatāmāka un prognozējamāka darbības vide.

Ņemot vērā šos grozījumus, AS «Sadales tīkls» ir sagatavojusi elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu piecu gadu regulācijas periodam no 2020.gada līdz 2024.gadam. Piecu gadu regulatīvais periods ļauj izlīdzināt nākotnes efektivitātes ieguvumus un ieņēmumus visā regulācijas periodā un sasniegt tarifa samazinājumu jau pirmajā tarifu regulācijas perioda gadā. Uzklausīšanas sanāksmes laikā AS «Sadales tīkls» pilnvarotie pārstāvji iepazīstinās ar tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja izteikt savus komentārus un priekšlikumus. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiks fiksēta protokolā. Pēc priekšlikumu apkopošanas SPRK tos rūpīgi izvērtēs - gan tos, kas izteikti uzklausīšanas sanāksmes laikā, gan tos, kas saņemti rakstiski.