Sākoties ārkārtas situācijai valstī, vairāk nekā puse aptaujāto Latvijas interneta lietotāju nav varējuši apmeklēt kādu no ieplānotajiem kultūras pasākumiem. Tikmēr 40 procenti respondentu ir izmantojuši iespēju digitālā vidē apmeklēt muzejus, skatīties teātra izrādes un koncertu ierakstus, bet gandrīz 30 procenti ir gatavi par šādu saturu maksāt.

To liecina interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma "Gemius" veiktā aptauja.

Veicot Latvijas interneta lietotāju aptauju, noskaidrots, ka valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ aptuveni 40 procenti respondentu nav varējuši apmeklēt no 1 līdz 4 ieplānotajiem kultūras pasākumiem, kamēr 38 procenti nebija iepriekš plānojuši šopavasar apmeklēt kultūras pasākumus. Aptuveni piektdaļa respondentu – 21 procents – nav varējuši apmeklēt pat 5 un vairāk no ieplānotajiem pasākumiem.

Pielāgojoties noteiktajiem ierobežojumiem, 40 procenti aptaujāto ir izmantojuši iespēju kultūras pasākumus baudīt, virtuāli apmeklējot muzejus, skatoties koncertus un teātra izrādes internetā. Gan klātienē, gan digitāli kultūras saturu nedaudz biežāk patērē respondenti, kuriem nav bērnu skolas vecumā, un iespēju virtuālajā vidē aplūkot šādu saturu tuvākajā laikā plānojuši 33 procenti gados jaunāko respondentu vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

Lūgti atbildēt, vai būtu gatavi maksāt par kultūras pasākumiem digitālā vidē, 5 procenti respondentu norādīja, ka ir jau to darījuši, 23 procenti būtu gatavi to darīt, savukārt 39 procenti vēlētos šādu saturu saņemt bez maksas, bet 33 procenti nav gatavi ne maksāt, nedz arī ir ieinteresēti patērēt šādu saturu.

Tāpat noskaidrots, ka pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī 12 procenti respondentu apmeklēja kultūras pasākumus vismaz reizi nedēļā, 40 procenti – vismaz vienu vai vairākas reizes mēnesī, 35 procenti respondentu – retāk kā reizi mēnesī, savukārt 13 procenti aptaujāto šādus pasākumus neapmeklēja. Aptaujātie vīrieši retāk apmeklējuši kultūras pasākumus un ir mazāk ieinteresēti arī digitālā satura patēriņā.

Aptaujā, kas veikta maija sākumā, piedalījās 1059 Latvijas interneta lietotāji. Aptauja veikta, izmantojot interneta aptauju gemiusAdHoc ar izlecošo interneta anketu palīdzību, kas tika rādītas pēc nejaušības principa izvēlētiem interneta lietotājiem.