VIDEO: LMSP 8. starptautiskā konference

Video
2023. gada 23. novembris 08:51

Latvijas mežu sertifikācijas padomes 8. starptautiskā konference “IZMAIŅAS UN RISINĀJUMI VIDES POLITIKĀ ILGTSPĒJĪGAI, KLIMATNEITRĀLAI EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAI”.

LAIKS: 2023. gada 23. novembris, 10:00 – 18:00

NORISE: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Meža un vides zinātņu fakultāte, Jelgava

PASĀKUMA PROGRAMMAS SATURS: 

  • Klimatneitralitāte un vides aizsardzības politiskie aspekti ekonomisko un zinātnisko jautājumu skatījumā
  • Baltijas jūras baseina valstu sadarbība klimatneitralitātes un vides prasību aspektā
  • Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības ( ZIZIMM ) sektora specifika Eiropas kontekstā – tuvākās nākotnes perspektīvas
  • Pārdomātas un veiksmīgas dabas aizsardzības pozitīvie piemēri

PASĀKUMA DEVĪZE: Salus populi – suprema lex (tautas labklājība – galvenais likums)

PROGRAMMA

09:00 – 10:00   Reģistrācija

10.00 – 10.15   Konferences atklāšana

  • Dr. oec. Irīna Pilvere, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes rektore
  • Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, LR Zemkopības Ministra padomnieks meža resursu ilgtspējīgas pārvaldības un izmantošanas jautājumos
  • Dr.silv. Linards Sisenis, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes dekāns

1. SESIJA Klimatneitralitāte un vides aizsardzības politiskie aspekti ekonomisko un zinātnisko jautājumu skatījumā

10:15 – 10:40   Eiropas Zaļā kursa izaicinājumi bioekonomikas nozarēm Latvijā-  Dr. oec. Irīna Pilvere, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes rektore-  Dr. oec. Aleksejs Nipers, LBTU vadošais pētnieks

10:40 – 11:05   Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas izaicinājumi

Dr. silv. Dagnis Dubrovskis, LR Klimata un enerģētikas ministrija valsts sekretāra vietnieks

11:05 – 11:30   Resursu pieejamība un kokrūpniecības sektora izaugsmes iespējas. Faktori, kam ir izšķiroša nozīme

Artūrs Bukonts, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors

11:30 – 11:55   Klimatneitralitātes sasniegšanas ģeoloģiskie problēmjautajumi 

Dr. geol. Normunds Stivriņš, LU profesors, Ezeru un purvu izpētes centrs valdes loceklis, Latvijas Nacionālā Kūdras Biedrības valdes priekšsēdētājs

2. SESIJA Baltijas jūras baseina valstu sadarbība klimatneitralitātes un vides prasību aspektā

12:00 – 12:25  Virzība uz klimatneitralitāti. Kūdras nozares izaicinājumi un ilgtspējīgi risinājumi. Pieredze Ziemeļvalstīs un Latvijā

Dr. geol. Ilze Ozola, Ezeru un purvu izpētes centrs valdes locekle

12:25 – 12:50  Vai Eiropas Savienības prasības ietekmē mežsaimniecību Polijā? (prezentācija angļu valodā)

Prof. Dr. hab. Piotr S. Mederski, Pozņanas Dzīvības zinātņu universitātes (Poznań University of Life Sciences) profesors (Polija)

12:50 – 13:15  Dabiskie traucējumi. Ekoloģiskie procesi kā daudzfunkcionalitātes vadlīnijas (prezentācija angļu valodā)

PhD Floortje Vodde, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes (Estonian University of Life Sciences, Tartu) pētniece (Igaunija)

13:15 – 14:00   Pusdienu pārtraukums, kafija

3. SESIJA Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības ( ZIZIMM ) sektora specifika Eiropas kontekstā – tuvākās nākotnes perspektīvas

14:00 – 14:25  Klimata ziņā viedas mežsaimniecības nozīme (prezentācija angļu valodā)

MSc. Ajdin Starcevic, Vāgeningenas Universitātes un Izpētes centra (Wageningen University & Research) Vides pētījumu (Wageningen Environmental Research) jaunākais pētnieks (Nīderlande)

14:25 – 14:50   Meža bioekonomikas uzraudzība Mg oec. Vineta Tetere, LBTU ESAF lektore, Vāgeningenas universitātes (Wageningen University & Research) doktorante

14:50 – 15:15  Vecie meži vairāku aspektu skatījumā. Resursu izmantošanas daudzveidība

Mg. silv. Daiga Zute, LVMI Silava pētniece, Eiropas klimata pakta vēstniece Latvijā

Dr. silv. Āris Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks

15:15 – 15:40  Kūdras izmantošanas loma Eiropas Savienības zaļā kursa mērķu sasniegšanā

Uldis Ameriks, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents, SIA Laflora valdes priekšsēdētājs

15:40 – 16:00   Kafijas pauze

4. SESIJA Pārdomātas un veiksmīgas dabas aizsardzības pozitīvie piemēri 

16:00 – 16:25   Eiropas Taksonomija – instruments ilgtspējīgai un sabalansētai mežsaimniecībai Dr. biol. Rolands Moisejevs, Daugavpils Universitātes DZTI pētnieks

16:25 – 16:50   Latvijas Finieris: Dabas aizsardzība un mežsaimniecība. Pieredze, pārdomas un izaicinājumi

Agris Meilerts, SIA Latvijas Finieris Mežs valdes priekšsēdētājs

16:50 – 17:15   Parastās egles selekcija klimata gudrās mežsaimniecības ietvarā

Mg. silv. Pauls Zeltiņš, LVMI Silava zinātniskais asistents

17:15 – 17:45   PANEĻDISKUSIJA –  Eiropas vides politika, zinātnes un ekonomikas attīstības virzieni, riski un iespējas

“Salus populi – suprema lex (tautas labklājība – galvenais likums)”

Diskusijas vadītājs: Māris Ķirsons, žurnāla “Dienas Bizness” žurnālists

Diskusijas dalībnieki: nozaru un zinātnes pārstāvji

17:45 – 18:00   Noslēguma uzrunas

Pasākuma mājaslapa.