Kā likvidējamās Trasta komercbankas likvidators aicinu politiķus neveikt izmaiņas Kredītiestāžu likumā tikai konkrētu personāliju dēļ, kā tas noticis pēdējos gados. 

Uz Saeimā atvērtajiem Kredītiestāžu likuma grozījumiem būtu jāskatās plašāk visas banku nozares un tautsaimniecības kontekstā, nevis šauri koncentrēties uz konkrētu gadījumu vai konkrētu personu. 

Atgādināšu, ka pirms diviem gadiem Saeima pieņēma tā dēvēto Imanta Parādnieka grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas noteica liegumu par likvidatoru kļūt tādai personai, kura pēdējos divos gados bija pārstāvējusi kādu no kreditoriem. Šie grozījumi nepārprotami bija vērsti pret mani kā Trasta komercbankas likvidatoru. Pērn likuma izmaiņas tika izdarītas saistībā ar nepieciešamību likvidēt ABLV banku. Arī tagad Saeimā tiek izskatīti grozījumi Kredītiestāžu likumā, kas ir vērsti uz pašreizējā Finanšu un kapitāla tirgus vadītāja Pētera Putniņa atlaišanu.

Nav ilglaicīgas un saprotamas politikas noteiktā jomā. Būtu nepieciešams kredītiestāžu likuma grozījumus izstrādāt tādus, kas palīdz cīnīties ar naudas atmazgāšanu, bet nedrīkst politizēt absolūti visas jomas, kas sekmīgi darbojušās līdz šim. Grozot likumu, kā rezultātā jāmaina Finanšu un kapitālas tirgus padome, tiks iedragāts tiesiskās paļāvības un tiesiskās noteiktības principi. Padomes locekļus var atbrīvot tikai likumā noteiktā kārtībā un konkrētos gadījumos. 

Grozot likumu, tiek pēc būtības pārskatīts iepriekšējās Saeimas lēmums par priekšsēdētāja un vietnieka iecelšanu. Mums ir Latvijas Bankas prezidents, kurš neveiksmīgi un prettiesiski atstādināts, ignorējot nevainīguma prezumpciju. Vai tik ar FKTK padomes nomaiņu nesanāks tas pats?