Uzņēmums "4Wind" Popes pagasta "Sārcē" ir iecerējis veidot vēja parku ar jaunu pieeju – proti, iesaistot vietējos iedzīvotājus vēja parka radīto ieguvumu izmantošanā. 

Jaunais vēja parks paredz četru vēja turbīnu (elektrostaciju) izbūvi, kā arī "Atbildīgas vēja enerģijas fonda" dibināšanu, kuram tiks novirzīta noteikta daļa vēja parka peļņas un kura tiks izmantota vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šāda pieeja vēja parku projektu attīstībā Latvijā vēl nav izmantota, bet ir īstenota ārvalstīs, norāda uzņēmumā.

"Vēja enerģija ir droša gan videi, gan cilvēkiem un dod daudz ekonomisku ieguvumu. Taču vēja parku attīstības izaicinājums ir radīt labumu tieši vietējiem iedzīvotājiem, kuri vēja enerģijas pozitīvo ietekmi uz elektroenerģijas tirgu, investīcijām vai klimata ilgtspēju citādi var izjust vienīgi pastarpināti. Tādēļ jauno vēja parku mēs attīstīsim kopā ar īpašu fondu, kurā tiks novirzīta noteikta daļa parka ieņēmumu tālākai izmantošanai tieši vietējo iedzīvotāju labklājības veicināšanai," stāsta Kristaps Stepanovs, "4Wind" valdes loceklis.

"Nepieciešamība iesaistīt vietējo kopienu vēja parku attīstībā ir atzīta arī daudzviet ārzemēs, tostarp Skandināvijā. Mūsu mērķis ir veicināt sociāli atbildīgas politikas vēja parku attīstību Latvijā," paskaidro K. Stepanovs.

"4Wind" plāno veidot "Atbildīgas vēja enerģijas fondu", uzrunājot un fonda padomē iesaistot vietējos viedokļu līderus, kas palīdzētu noteikt fonda līdzekļu izmantošanas kritērijus un kārtību. Pagaidām nav noteikts, kāda vēja parka peļņas daļa tiktu novirzīta fonda rīcībā, jo pats parks vēl atrodas attīstības stadijā.

"Sārces" vēja parkā iecerēts izbūvēt četras vēja turbīnas (elektrostacijas), katru ar 5,6 MW jaudu un kopējo jaudu 22,4 MW. Vēja parks atbilst Kurzemes plānošanas reģiona telpiskajam plānojumam, un attālums no vēja turbīnas līdz tuvākajai mājai pieļaujamo attālumu pārsniegšot piecas reizes.