Eirozonas banku kreditēšanas apsekojuma aprīļa rezultāti parāda skaidru Covid-19 ietekmi uz uzņēmumu aizdevumu pieprasījumu, ko lielā mērā veicina ārkārtas likviditātes vajadzības, informē Eiropas Centrālā banka.

Tiesa gan, pandēmijas ietekme uz banku kredītu standartiem pirmajā ceturksnī bija salīdzinoši ierobežota, un to banku īpatsvars, kas ziņoja par stingrākiem kredītu nosacījumiem aizdevumiem vai kredītlīnijām uzņēmumiem, bija mazs, salīdzinot ar finanšu vai valstu parādu krīzēm. ECB skaidro, ka tas saistīts ar dažādu ieviesto politiku apmēru un savlaicīgumu, kā arī lielāku eirozonas banku noturību.

Bankas sagaida, ka otrajā ceturksnī kreditēšanas standarti uzņēmumiem būtiski uzlabosies, ko lielā mērā ietekmēs valdību ieviestie atbalsta pasākumi.

Tiesa gan, aptaujā atspoguļojas atšķirības banku viedoklī par aizdevumu nosacījumiem nākotnē.

Banku aptauja liecina, ka uzņēmumu pieprasījums pēc aizdevumiem vai kredītlīnijām pirmajā ceturksnī pieauga, un paredzams, ka otrajā ceturksnī pieprasījums turpinās palielināties.

Mājsaimniecību kredītu segmentā standarti tika pastiprināti vairāk nekā uzņēmumu segmentā, kas saistīts ar ekonomiskās perspektīvas pasliktināšanos, mājsaimniecību kredītspējas pasliktināšanos un zemāku banku riska toleranci. Šie faktori ietekmēja arī mājsaimniecību pieprasījumu pēc mājokļu un patēriņa kredītiem pirmajā ceturksnī.

Arī otrajā ceturksnī bankas prognozē stingrākus kredītu standartus un mājsaimniecību pieprasījuma kritumu pēc mājokļu kredītiem.

Eirozonas banku veiktajā aptaujā tika aptaujātas 144 reģiona bankas. Aptauja veikta laika posmā no 19.marta līdz 3.aprīlim.