Kuba trešdien paziņoja, ka tā legalizē privātos bezvadu interneta Wi-Fi tīklus un interneta aprīkojuma, tai skaitā antenu un rūteru, importu, šādi likvidējot vienus no pasaulē stingrākajiem interneta lietošanas ierobežojumiem.

Valsts mediju paziņotais lēmums piešķir legālu statusu tūkstošiem kubiešu, kas mājas apstākļos ir izveidojuši digitālos tīklus ar kontrabandas ceļā ievestu aprīkojumu. Šāda rīcība bija nelegāla, bet varas iestādes pēdējos gados to ir piecietušas.

Tas arī ļaus privātiem uzņēmumiem nodrošināt internetu saviem klientiem, un Kubā būs iespējams atvērt interneta kafejnīcas, kas līdz šim tur praktiski nebija pazīstamas.

Lai gan jaunie noteikumi ļauj pilsoņiem pieslēgties internetam ar savu aprīkojumu un dalīties ar citiem, tie tomēr nemīkstina valsts kontroli pār internetu. Kubas telekomunikāciju monopols «Etecsa» vēl arvien būs vienīgais interneta pakalpojumu sniedzējs Kubā.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā 29.jūlijā.

Valdība paziņoja, ka privāto tīklu operatoriem nebūs atļauts iekasēt maksu par interneta pakalpojumiem. Nav gan zināms, kā tiks nodrošināta šī aizlieguma ievērošana.

Līdz 2015.gadam internets Kubā legāli bija pieejams tikai valdības datorcentros un viesnīcās. Tas mainījās, sākot darboties valdības rūteriem, kas tika uzstādīti parkos un ielu stūros. Lai varētu pieslēgties internetam mājās, kubieši nelegāli ieveda spēcīgas antenas, kas uztvēra signālu no tuvākajiem valdības rūteriem.