Lekciju cikls vispārējas sabiedrības informētības, kā arī mežu īpašnieku zināšanu un izpratnes par meža nozares ilgtspējīgu attīstību veicināšanai, sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas ietvaros. Lekciju cikls organizēts sadarbībā ar Meža attīstības fondu.

Videolekcija “Meža un zemes resursu apsaimniekošanas sociālekonomiskie aspekti un izmaiņas Eiropas Savienības jaunās vides politikas apstākļos”

Lekcijas datums un vieta: 18.10.2023., Jelgava

Referents: Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, LR Zemkopības Ministra padomnieks meža resursu ilgtspējīgas pārvaldības un izmantošanas jautājumos

Lekcijas tēma: Meža un zemes resursu apsaimniekošana aptver neskaitāmas apakšnozares, kurām veiksmīgas apsaimniekošanas gadījumā būtu jāfunkcionē kā vienotam organismam.Videolekcija “Purvu un kūdras nozīme jaunajā globālajā situācijā”

Lekcijas datums un vieta: 18.10.2023., Jelgava

Referents: Dr.geol., Ilze Ozola, “Ezeru un purvu izpētes centrs” valdes priekšsēdētāja

Lekcijas tēma: Kāda ir šībrīža purvu un kūdras situācija Latvijā, kāda ir un būs purvu un kūdras nozīme tuvākajā nākotnē.


Videolekcija “Meža sertifikācija. Sertifikācijas sistēmas – atšķirības un pielāgošana. Aktualitātes un prognozes.”

Lekcijas datums un vieta: 19.10.2023., Jelgava

Referents: Raitis Rieksts-Riekstiņš, LVMI "Silava" zinātniskais asistents, sertifikācijas auditors

Lekcijas tēma: Kas ir meža sertifikācija? Tās pamatprincipi un īpatnības Latvijā.Videolekcija “Pilsētas mežu pārvaldība. Struktūra, galvenās problēmas un iespējamie risinājumi”

Lekcijas datums un vieta: 19.10.2023., Jelgava

Referents: Juris Buškevics, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes mežsaimniecības eksperts

Lekcijas tēma: Pilsētas mežu pārvaldības un apsaimiekošanas galvenie izaicinājumi.


Videolekcija “Medību nozares starptautiskie jaunumi un procesi Latvijā – problēmas un risinājumi. Sabiedrība, jaunā vides politika un medību nozare.”

Lekcijas datums un vieta: 27.10.2023., Ungurpils

Referents: Linda Dombrovska, Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) valdes locekle, žurnāla “Medības” galvenā redaktore

Lekcijas tēma: Eiropas komisijas ar medniecību saistīto lēmumu ietekme uz lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm.


Videolekcija “Medību saimniecība Latvijā. Medījamo dzīvnieku populācijas un kontrole. Medības un dabas aizsardzība”

Lekcijas datums un vieta: 27.10.2023., Ungurpils

Referents: Raimo Jansons, Latvijas Mednieku kinoloģiskās apvienības valdes priekšsēdētājs

Lekcijas tēma: Medījamo dzīvnieku populācija Latvijā. Medību limiti un to iespējamo izmaiņu sekas.


Videolekcija “Klimats, tā izmaiņas pagātnē un šobrīd. Latvijas un pasaules konteksts. Zinātnes jaunākās ziņas.”

Lekcijas datums un vieta: 01.11.2023., Daugavpils

Referents: Dr. geol. Normunds Stivriņš, LU profesors, Ezeru un purvu izpētes centrs valdes loceklis, Latvijas Nacionālā Kūdras Biedrības valdes priekšsēdētājs

Lekcijas tēma: Kuri pamatfaktori veido klimatu. Kādas ir klimata izmaiņas no ģeoloģiskā skatupunkta.


Videolekcija “Klimata gudrā mežsaimniecība Latvijā”

Lekcijas datums un vieta: 01.11.2023., Daugavpils

Referents: Dr.silv. Āris Jansons, LVMI "Silava" vadošais pētnieks

Lekcijas tēma: Kas ir gudrā mežsaimniecība, jaunākais pētījumos un praktiskie piemēri.


Videolekcija “Enerģētikas politika Latvijā jaunajos apstākļos – ietekme uz ekonomiku”

Lekcijas datums un vieta: 04.11.2023., Jelgava

Referents: Jurģis Miezainis, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs

Lekcijas tēma: Kāda ir enerģētikas politika Latvijā, kas to nosaka.


Videolekcija “Pilsētu mežu apsaimniekošana – problēmas un risinājumi”

Lekcijas datums un vieta: 08.11.2023., Ogre

Referents: Juris Buškevics, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes mežsaimniecības eksperts

Lekcijas tēma: Pilsētas mežu pārvaldības un apsaimiekošanas galvenie izaicinājumi.


Videolekcija “Meža sertifikācija”

Lekcijas datums un vieta: 08.11.2023., Ogre

Referents: Jānis Švirksts, "BM Certification" valdes loceklis

Lekcijas tēma: Kas ir meža sertifikācija, tās mērķis, sistēmas un struktūras.


Videolekcija “Latvijas un pasaules konteksts klimata izmaiņu jautājumos. Rīcības mērķi klimata izmaiņu ietekmes samazināšanai.”

Lekcijas datums un vieta: 16.11.2023., Ogre

Referents: Dr.geol., Ilze ozola, “Ezeru un purvu izpētes centrs” valdes priekšsēdētāja

Lekcijas tēma: Kā cilvēka darbības ietekmē klimata izmaiņu ciklus un kādi ir šī brīža aktuālie klimata mērķi Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē.


Videolekcija “Latvijas mežu nozare un Eiropas jaunā vides politika”

Lekcijas datums un vieta: 16.11.2023., Ogre

Referents: Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, LR Zemkopības Ministra padomnieks meža resursu ilgtspējīgas pārvaldības un izmantošanas jautājumos

Lekcijas tēma: Meža un zemes resursu apsaimniekošana aptver vairākas apakšnozares, lai sasniegtu ilgtspējas mērķus vides, ekonomikas un sociālajām interesēm ir jāpievērš vienādi liela uzmanība.

20231121-1551-meza-att-fonds.jpg