Ir pienākusi kārtējā lauksaimniecības sezona, un visās Eiropas Savienības valstīs, tostarp Latvijā, aktualizējas minerālmēslu pieejamība. Dažādu sankciju un ierobežojumu rezultātā minerālmēslu imports no Krievijas un Baltkrievijas ir samazinājies, tomēr joprojām sastāda ievērojamu daļu no Eiropas valstu, tostarp Latvijas minerālmēslu portfeļa. 

Ir jāmeklē alternatīvas agresorvalstu minerālmēslu piegādātājiem. Ievērojams apjoms minerālmēslu ražotāju ir Centrālāzijas valstīs, īpaši Kazahstānā un Uzbekistānā. Sarunas par minerālmēslu importu no šīm valstīm notiek jau šobrīd, un nākotnē šī sadarbība varētu pilnībā izskaust Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes minerālmēslu izmantošanu gan Latvijā, gan visā Eiropā. Loģistika šādām piegādēm ir risināma - mēs varam atvest šos minerālmēslus beramā veidā specializētos dzelzceļa vagonos, kā arī iesaiņotus maisos parastos kravas vagonos. Atsevišķos gadījumos, kad Krievija ierobežo dzelzceļa tranzītu uz Baltijas valstīm, varam tos atvest no Centrālāzijas valstīm arī ar kuģiem vai autotransportu. 

Centrālāzijas kravu plūsma uz un caur Latviju jau šobrīd ir ļoti būtiska gan ražotāju, gan pārvadātāju nozarei, un, ņemot vērā Eiropas Savienības mēroga intensīvo darbu šīs sadarbības stiprināšanā un transporta savienojumu attīstībā, Centrālāzijas reģiona loma pieaugs. Mums nacionālā mērogā jārīkojas koordinēti, lai šo sadarbību atbalstītu, un jārisina visi šķēršļi, kas kavē Centrālāzijas kravu plūsmu caur Latviju. 

Tā piemēram, kopš februāra Latvijā uzsākta pastiprināta trešo valstu noteiktu lauksaimniecības preču grupu kravu robežkontrole uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Līdz ar šīm izmaiņām, pieaudzis Pārtikas un Veterinārās pārbaužu apjoms arī ostās, un ievērojami pieaugušas arī šo pārbaužu izmaksas. 

Šobrīd pārbaužu intensitāte un ar to saistītās izmaksas vienādi attiecināmas uz visām trešajām valstīm, neizdalot agresorvalstis, Centrālāzijas valstis un Ukrainu. No Ukrainas tiek importēti graudi un stratēģiskas preces, savukārt Centrālāzijas reģions ir ne tikai viens no nozīmīgākajiem Latvijas transporta un tranzīta nozares spēlētājiem, bet kļūst arvien svarīgāks sadarbības partneris visai Eiropas Savienībai. 

Tādēļ Latvijas Stividorkompāniju asociācija ir iesniegusi par nozari atbildīgajām ministrijām priekšlikumus samazināt pārbaužu izmaksas kravām no mums draudzīgajām trešajām valstīm. Tas dos iespēju attīstīt šo sadarbību un diversificēt dažādu produktu piegādes, vēl straujāk mazinot Krievijas un Baltkrievijas lomu Latvijas un visas ES importa portfelī. Ļoti ceram, ka šis jautājums tiks risināts jau tuvākajā laikā – pirmās mūsu asociācijas sarunas ar ministrijām dod cerību, ka esam uzklausīti un drīz varēsim sagaidīt šo problēmu risinājumu.