Vides pakalpojumu uzņēmums AS “CleanR Grupa” (Grupa) pirmo gadu pēc restrukturizācijas noslēdzis ar stabiliem un pozitīviem finanšu rezultātiem – apgrozījums sasniedza 102 miljonus eiro, kas ir par 49% vairāk nekā 2022. gadā, bet investīcijas Grupas ražošanas attīstībā, modernizācijā un tirgus paplašināšanā – 10 miljonus eiro, liecina Grupas auditētie rezultāti par 2023. gadu.

Grupas aktīvu vērtība 2023. gadā bija 91 miljons eiro – par 14% vairāk nekā 2022. gadā, pašu kapitāls saglabāja spēcīgas pozīcijas – 51%, EBITDA sasniedza 19,6 miljonus eiro – par 76% vairāk nekā 2022. gadā.

Pērnais gads Grupai bija ne tikai pirmais gads pēc restrukturizācijas, bet arī pirmais gads kā kapitāla tirgus dalībniekam pēc debijas “Nasdaq” Rīgas biržā, kas Grupai sniedz gan iespējas, gan uzliek atbildību turpināt nodrošināt atklātu, caurskatāmu un rezultatīvu biznesa darbību.

Pēc obligāciju emisijas piesaistītais finansējums 15 miljonu eiro tika novirzīts vides pakalpojumu biznesa attīstībai, tostarp M&A darījumu īstenošanai. 

“Grupas rezultāti ir stabilitātes garantija mūsu partneriem, investoru – obligacionāru – kopienai Baltijā, darbiniekiem un galu galā arī tautsaimniecībai. Tie mums paver iespējas ieguldīt izglītošanā par vidi un valsts aprites ekonomikas mērķu sasniegšanā. Piemēram, pērn Grupas uzņēmums “CleanR” par saviem līdzekļiem Rīgā ieviesa modernu infrastruktūru – pazemes konteinerus, kas nu jau ir 34 daudzdzīvokļu namu pagalmos. Būtiski “zaļinājām” mūsu autoparku, pašlaik 42% no pasažieru transporta flotes veido bezemisiju spēkrati, grupas uzņēmumos digitalizējām procesus, lai uzlabotu klientu apkalpošanu un samazinātu resursu patēriņu,” stāsta “CleanR Grupas” valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Gulbis arī piebilda, ka atkritumu apsaimniekošanas segmentā Grupa ir aprites ekonomikas līderis, ieguldot zaļā kursa principu ieviešanā Latvijā, pilnveidojot dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru un veicinot pārstrādi. 

Tā, 2023. gadā gatavojoties tekstila ražotāju atbilstības sistēmas ieviešanai, kas stāsies spēkā šā gada 1. jūlijā, Grupas uzņēmumi ir investējuši tekstila šķirošanas tīkla paplašināšanā. Tāpat būtisks devums Latvijas atkritumu apsaimniekošanā un aprites ekonomikas principu ieviešanā bija 2023. gada pavasarī atklātā “CleanR” plastmasas pārstrādes rūpnīca Ķekavā. 

Pagājušais gads bija arī pirmais gads, kuru “CleanR Grupa” aizvadījusi jaunā, diversificētā biznesa līniju un korporatīvās pārvaldības modelī. Pērn janvārī pēc restrukturizācijas kā neatkarīgi uzņēmumi darbu sāka no “CleanR” nodalītie uzņēmumi – pilsētvides uzturēšanas uzņēmums SI “Vizii Urban” un industriālo atkritumu un būvgružu apsaimniekotājs SIA “CleanR Verso”. Tikmēr otrais pilnais darbības gads aizritēja komerctelpu uzkopšanas uzņēmumam SIA “Vizii”. 

“Specializēto funkciju nodalīšana atsevišķos uzņēmumos ir pierādījusi, ja administratīvā struktūra ir koncentrēta un biznesam ir precīzs fokuss, tad arī izaugsme kļūst dinamiska un efektīva. Pirmo gadu mērķtiecīgi strādājot divos virzienos – atkritumu apsaimniekošana un vides pakalpojumi –, abos esam audzējuši “muskuļus”, guvuši pieredzi un līderību,” uzsver Gulbis.

Piemēram, “Vizii Urban” uzsācis pilsētvides uzturēšanas darbus Rīgā, Bauskā un Siguldā, “Vizii” noslēdzis līgumu par telpu uzkopšanu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas piecos stacionāros,  bet “CleanR” paplašinājis ģeogrāfisko pārstāvniecību Latgalē un Pierīgā – Ropažu un Ķekavas novadā.

Restrukturizācijas mērķi ir sasniegti – ir kāpināta atšķirīgo biznesa virzienu attīstības dinamika un attīstīta korporatīvā pārvaldība, īstenojot gadiem uzkrāto pieredzi “CleanR” struktūrā. Saglabājot piederību Grupai un kopīgus attīstības mērķus, katrs Grupas uzņēmums turpināja klientiem operatīvi nodrošināt plašu pakalpojumu klāstu, ko veido ne tikai katras sabiedrības specializētie, bet arī kopējie Grupas uzņēmumu pakalpojumi.

Kopumā 2023. gadā Grupā tika īstenota attīstības stratēģiju vairākos virzienos – efektivitāte un produktivitāte, darba drošība un darbinieku labbūtība, klientu apkalpošanas digitalizācija, korporatīvā pārvaldība un ilgtspēja.

Rūpējoties par klientu apkalpošanas digitalizāciju, Grupa ieguldījusi vienotas klientu pašapkalpošanās daudzkanālu platformas MANAI VIDEI attīstībā, izveidots gan digitālais portāls, gan mobilā lietotne. Arī komerctelpu uzkopšanas segmentā Grupas uzņēmums “Vizii” ieviesis digitālu komunikācijas un klientu apkalpošanas rīku – pirmo mobilo kvalitātes lietotni, ar kuru apkalpojamā objekta – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ¬– darbinieki tiešsaistē var novērtēt paveikto uzkopšanas darbu kvalitāti.

“CleanR Grupā” strādā vairāk nekā 1600 darbinieku, tāpēc ikdienā ir būtiski nodrošināt tādu darba vidi, ka veicina izaugsmi, kur ikviens jūtas novērtēts un var pilnībā īstenot savu potenciālu.  2023. gadā, īpaši uzsverot darba drošības paaugstināšanu, īstenots iekšējās darba drošības projekts “Drošinātājs”, kurā darbinieki iesaistītājās gan darba vides risku izvērtēšanā, gan uzlabošanā. 

Tāpat, paplašinot “CleanR Grupas” padomes un valdes sastāvu, nostiprināts korporatīvās pārvaldības modelis, ievērojot pasaules labo praksi un nodrošinot atklātības un caurspīdīguma principu ievērošanu ietekmes pušu attiecībās. 

““CleanR Grupā” ilgtspējīgai korporatīvai pārvaldībai ir piešķirta augstākā prioritāte. Grupa jau tagad ir vides pakalpojumu nozares līderis, publicējot ilgstspējas ziņojumu un konsolidēto ilgtspējas un finanšu pārskatu, kā arī sasniedzot platīna statusu Latvijā vienīgajā ilgbūtības reitingā – Ilgtspējas indekss. Vienlaikus atbildīga biznesa gadījumā ilgtspējīgas pārvaldības uzlabošanas darbs nekad neapstājas,” saka Gulbis.

“CleanR Grupa” jau tagad ir bezatkritumu saimniecība, uz to būtu jātiecas arī visas valsts ekonomikas un vides pārvaldībā. “Aprites ekonomikas risinājumu ieviešana Grupas pārvaldības jomās un apritīguma kā dzīvesveida integrācija visas sabiedrības līmenī – tie arī turpmāk būs Grupas mērķi,” uzsver Gulbis.

Jāpiebilst, ka atkritumu apsaimniekošanā pērn uzsāktā atkritumu apsaimniekošanas reģionu konsolidācija un Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru izveide arī iezīmēs nozares reģionālo attīstību nākamajiem pieciem līdz septiņiem gadiem.

Par AS “CleanR Grupa”“CleanR Grupa” pārvalda Latvijas vadošos uzņēmumus vides pakalpojumu jomā. Grupā ietilpst sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “CleanR”, industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “CleanR Verso”, ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums SIA “Zaļā josta”, kā arī vides pakalpojumu uzņēmumi: telpu uzkopšanas uzņēmums SIA “Vizii”, pilsētvides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Vizii Urban” un daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas zīmols “Vizii Domus”. 

“CleanR Grupa” ikdienā rūpējas par vairāk nekā 50 tūkstošiem klientu un apkalpo vairāk nekā 500 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Uzņēmumu raksturo augstākais digitalizācijas līmenis vides pakalpojumu nozarē, augsts klientu apkalpošanas standarts, līderība ilgtspējas un klimata neitralitātes jautājumos.