Pilnveidojot industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “CleanR Verso” korporatīvās pārvaldības modeli un stiprinot tā efektivitāti, uzņēmuma valdē iecelts ilggadējs nozares profesionālis Guntars Levics. 

Levics turpinās pildīt arī AS “CleanR Grupa” un SIA “Zaļā josta” valdes locekļa pienākumus.

“Ņemot vērā, ka “CleanR Verso” šogad ir ambiciozi plāni gan attiecībā uz industriālo atkritumu pārstrādes apjoma kāpināšanu, gan šķirošanas infrastruktūras un tehnikas modernizāciju, gan “pelēkās zonas” mazināšanu būvgružu apsaimniekošanas jomā, Guntara Levica ilggadējā un plašā pieredze atkritumu apsaimniekošanas nozarē uzņēmumam būs liels pienesums,” teica AS “CleanR Grupa” valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

Viņš piebilda, ka “CleanR Verso” strādā pie vērienīgiem modernizācijas darbiem šķirošanas laukumā “Nomales”, kā rezultātā tas būs modernākais šāda tipa laukums Baltijā, kas ļaus dubultot atkritumu pārstrādes apjomus un ātrumu. Turklāt uzņēmums sadarbībā ar valsts sektoru un būvniekiem turpina darbu pie pētījuma par būvniecības atkritumu izvešanas problemātiku, lai mazinātu “pelēko sektoru” šajā jomā. 

Līdz ar Guntara Levica pievienošanos “CleanR Verso” valdei, valdes locekļa amata pienākumus pārtrauc pildīt Baiba Rozenlauka. 
“CleanR Verso” nodrošina industriālo atkritumu savākšanu un atkārtotu pārstrādi, piemēram, uzņēmuma apsaimniekotajā šķirošanas laukumā “Nomales” tiek nodots vidēji 160 000 tonnu atkritumu – būvgružu, lielgabarīta atkritumu, koksnes, stikla, asfalta u.tml. 

Puse no tiek ir būvniecības atkritumi, un aptuveni 80% šo būvgružu, piemēram, grants, smilts, koksnes u.c. tiek izmantoti atkārtotai pārstrādei. Savukārt uzņēmuma atkritumu šķirošanas centrā ik gadu tiek pāršķirots ap 20 000 tonnu dalīti vāktu atkritumu, no kuriem aptuveni 60% ir derīgi pārstrādei un 35% var izmantot kā cieto kurināmi siltumenerģijas ieguvei.