Jaunizveidots pašmāju uzņēmums «Not Hot Environmental Solutions» piedāvā privātpersonām un uzņēmumiem pievērsties oglekļa dioksīda (CO2) neitrālam dzīvesveidam, šādi iesaistoties cīņā pret klimata pārmaiņām. Pakalpojums paredz iespēju tiešsaistē vai mobilajā lietotnē ar kalkulatoru aprēķināt personas vai uzņēmuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi (CO2 izmešu daudzumu) un to likvidēt, par noteiktu samaksu iestādot attiecīgu skaitu koku.

Pakalpojuma izstrādē piecu gadu laikā ieguldīti aptuveni 500 tūkstoši eiro, kas izlietoti mājaslapas, mobilās lietotnes un kalkulatora mehānisma izveidē. Dibinot uzņēmumu, iegādāta arī mežsaimniecībai piemērota zeme vairāk nekā 300 ha apjomā, kur turpmāk tiks veidotas jaunaudzes.

Uzņēmuma idejas autori ir Māris Simanovičs un vācu uzņēmējs Maikls Brokmans (Michael Brockmann). Strādājot pie pakalpojuma izveides, notikusi sadarbība ar Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtu «Silava», izstrādājot optimālu zemes apstādīšanas modeli un izkalkulējot CO2 piesaisti bērzu audzēm to dzīves cikla laikā.

«Globālā mērogā tiek plaši runāts par planētas sasilšanu un pieaugošo CO2 koncentrāciju atmosfērā. CO2 izmešus rada procesi, bez kuriem ikdienā grūti iztikt – gan rūpniecība, gan satiksme, gan jo īpaši – elektroenerģijas patēriņš. Koku stādīšana jau vēsturiski ir viens no lētākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā izvairīties no CO2 izmešu uzkrāšanās atmosfērā,» skaidro M. Simanovičs.

Lai varētu novērtēt personas vai uzņēmuma darbības rezultātā radušās CO2 emisijas, sadarbībā ar vides aktīvistu Jāni Brizgu izstrādāts kalkulators, kas pielāgots atsevišķi uzņēmumiem un privātpersonām. Tas ļauj aprēķināt, cik lielu CO2 apjomu mājsaimniecība vai uzņēmums rada konkrētā laika periodā. Pašlaik tiešsaistē jau pieejams kalkulators privātpersonām, savukārt uzņēmumiem paredzētais kalkulators vēl ir izstrādes procesā. Uzņēmumu kalkulators CO2 izmešu apjomu galvenokārt aprēķina pēc uzņēmuma apgrozījuma, darbinieku skaita un uzņēmuma darbības nozares. Aprēķināts, ka CO2 apjoms, ko gada laikā rada viena vidēja lieluma biroja darba telpa, ir 38,52 tonnas. Lai piesaistītu šo oglekļa dioksīda daudzumu, nepieciešams iestādīt 54 kokus.

Šā gada pavasarī «Not Hot Environmental Solutions» iestādījis pirmos 1600 kokus. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts «Silava» ir radījis metodoloģiju, kas aprēķina, cik daudz noteiktas sugas koku izvēlētajā augsnē nākamo 40 gadu laikā absorbēs CO2. Uzņēmuma izvēlētais etalons – 1600 koki, kas iestādīti 1 ha zemes – spēs akumulēt CO2 emisijas un mazināt to kaitīgo ietekmi uz vidi no 475 līdz 1104 tonnām 40 gadu laikā. Šis etalons tiks izmantots, lai fiziskās un juridiskās personas precīzi zinātu, cik lielu CO2 apjomu gada laikā piesaistīs iestādītie koki. 

SIA «Not Hot Environmental Solutions» dibināts 2019. gadā.