Drīzumā Toras upes krastos Rietumvidzemes reģionā noslēgsies AS "Latvijas valsts meži" (LVM) zilās infrastruktūras elementu izbūves darbi, kuru mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti Toras upē un Aģes upes baseinā, liecina LVM informācija.

Uzņēmuma pārstāvji norāda, ka būvniecības darbus plānots pabeigt līdz vasaras beigām. Darbi norisinās projektā "LIFE GoodWater IP", kurā izveidos dažāda veida nosēdbedres jeb sedimentācijas dīķus. Tās būvē uz esošajiem meliorācijas grāvjiem, no kuriem ūdens ietek tieši Aģē, bet vienu nosēdbedri ar pārgāznes dambi būvē uz grāvja, kas ietek Toras upē - Aģes pietekā.

Patlaban projekta teritorijā Vidrižu gāršas masīvā izveidotas trīs nosēdbedres. Viena no tām ir standarta risinājums ar gultnes padziļinājumu, otru veidos pusmēness formā, bet trešo paredzēts pildīt ar šķeldu, kas kalpos kā piesārņojuma ķērājs.

LVM pārstāvji skaidro, ka, lai demonstrāciju teritorija būtu pieejama un izveidotie risinājumi aplūkojami, teritorijā veidota pastaigu taka. Takas garums būs nepilni trīs kilometri, un tā vedīs gar savulaik taisnoto Toras upi, interesentiem sniedzot iespēju aplūkot ūdens kvalitātes uzlabošanai īstenotos zilās un zaļās infrastruktūras risinājumus. Tāpat takas vidus posmā izbūvēs tiltiņu upes šķērsošanai un vienā pusē uzstādīs soliņu atpūtai. Pastaigu takas ierīkošanas darbus plānots noslēgt vasaras beigās, lai jau rudenī tā būtu pieejama interesentiem un apmeklētājiem.

Uzņēmuma pārstāvji min, ka drīzumā teritorijā turpinās arī zaļās infrastruktūras īstenošanas pasākumus - tālākas mežaudzes dažādošanas darbus. Pērn septembrī upes tuvumā izvāca egles, kuru nobiras negatīvi ietekmēja ūdens kvalitāti. Pēc tam sagatavoja augsni lapkoku stādīšanai, kā arī veica lielo un veco ozolu atēnošanu, lai tie saņemtu pietiekami daudz saules gaismas un varētu būt par dzīvotnēm retām un aizsargājamām sūnu, ķērpju un kukaiņu sugām. LVM pārstāvji skaidro, ka augsnē drīzumā stādīs lapu kokus, kuru nobiras pretēji skujkoku nobirām upē ir vēlamas.

Tāpat LVM pārstāvji norāda, ka tikai trešdaļa Latvijas upju un ezeru ir labā ekoloģiskā kvalitātē. Tāpēc 2020.gadā 19 organizācijas vienojās "LIFEGoodWater IP" projektā, lai izmantotu uzkrātās zināšanas un jaunākās iespējas, kā arī kopīgi meklētu un īstenotu risinājumus Latvijas virszemes saldūdeņu uzlabošanai, uzlabojot arī Baltijas jūras veselību.

Projekts "LIFE GoodWater IP" īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas "LIFE" un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Projekta mērķis ir uzlabot riska ūdensobjektu stāvokli Latvijā, īstenojot pasākumus, kas noteikti Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos.

Jau ziņots, ka LVM apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 625,99 miljoni eiro, kas ir par 10,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 8,8% - līdz 220 770 miljoniem eiro.

LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.