Aizdevums, kura atmaksas termiņš ir noteikts pēc septiņiem gadiem, tiks piešķirts Eleving Group meitasuzņēmumam Kenijā. Aizdevuma mērķis ir paplašināt elektrisko transportlīdzekļu finansēšanas portfeli un palielināt zaļās mobilitātes alternatīvas pašnodarbinātajiem un MVU Kenijā.

Saskaroties ar klimata pārmaiņām, Kenijas valdība līdz 2030. gadam plāno samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicinot bezemisiju mobilitāti valstī. Transporta nozarē, kas rada 67% ar enerģiju saistītā CO2 un 11,3% no kopējām emisijām, darbojas ievērojams skaits mazo uzņēmēju, kuriem nav pieejams finansējums transportlīdzekļu iegādei, kas nereti kalpo kā peļņas gūšanas instruments. Ar šo ieguldījumu ASV Starptautiskās attīstības finanšu korporācija (U.S. Internationl Devleopment Finance Corporation - DFC) un Eleving Group vēlas veicināt ilgtspējīgāku mobilitāti, piedāvājot transportlīdzekļu finansējumu privātpersonām un MVU segmentam transporta nozarē.

"Mēs apzināmies, ka nākotnes mobilitāte būs elektriska un šādas pārvietošanās veicināšana jau vairākus gadus ir viens no Eleving Group ilgtspējas stratēģijas stūrakmeņiem. Kenija ir tirgus, kurā piedāvājam elektrisko motociklu finansēšanas produktus, kas galvenokārt paredzēti MVU un pašnodarbinātajiem. 2024. gada 1. ceturksnis ir parādījis, ka e-mobilitāte kļūst arvien populārāka, un pirmajos trīs mēnešos esam piešķīruši finansējumu tikpat lielam elektrisko motociklu skaitam, cik visā pagājušajā gadā kopā. Esam lepni, ka Eleving Group, Mogo Auto Limited un DFC varēs paātrināt šo pāreju uz ilgtspējīgāku mobilitāti, un esam pārliecināti, ka no šīs sadarbības iegūs visas iesaistītās puses," komentē Eleving Group izpilddirektors Modests Sudņus.

Mogo Auto Limited ir Eleving Group meitasuzņēmums un viens no vadošajiem aktīvu finansēšanas uzņēmumiem Kenijā. Tā darbība ir vērsta uz tradicionālo iekšdedzes un elektrisko motociklu, motorikšu un automašīnu finansēšanu, kas ir būtiski mobilitātes un ienākumu gūšanas līdzekļi transporta un loģistikas jomā strādājošajiem.

“Pateicoties tam, ka ASV un Kenijai ir ciešas saites, kas ietver arī attiecības ar privāto sektoru, DFC ir apņēmies veicināt Kenijas attīstību, atbalstot tādas valstij svarīgas un uz ilgtspēju vērstas jomas kā e-mobilitāte, enerģētika un citas,” papildina DFC vadītājs Skots Nātans.

DFC ir ASV valdības federālā aģentūra un attīstības finanšu iestāde. Tā primāri pievēršas investīcijām attīstības valstīs, atbalstot projektus enerģētikas, veselības aprūpes, kritiskās infrastruktūras un tehnoloģiju jomās. Tāpat DFC sniedz atbalstu mazajiem uzņēmējiem un sievietēm uzņēmējdarbībā, tādējādi veicinot ekonomisku integrāciju un darba vietu radīšanu sabiedrības grupās, kurās dominē zems un vidējs ienākumu līmenis. DFC rūpējas, lai tās ieguldījumi atbilst augstākajiem standartiem, ievērojot vides, cilvēktiesības un darba ņēmēju tiesības.

Par Eleving Group

Eleving Group ir dibināta 2012.gadā Latvijā un šobrīd strādā 16 valstīs un trīs kontinentos, piedāvājot transportlīdzekļu un patēriņa finansēšanas pakalpojumus. Grupas galvenā misija ir apkalpot sabiedrības grupas, kas nav tradicionālo banku klienti, un veicināt iekļaujošu ekonomiku ar inovatīviem, viegli lietojamiem un saprotamiem finanšu produktiem. Eleving Group transportlīdzekļu finansēšanas segments iekļauj nodrošinātos aizdevumus un mobilitātes pakalpojumus un veido 2/3 no portfeļa. Tā vadošais zīmols ir Mogo. Savukārt 1/3 no portfeļa veido nenodrošinātie patēriņa finansēšanas pakalpojumi ar Kredo un Tigo kā vadošajiem zīmoliem.

Pašlaik 57% grupas portfeļa ir izvietoti Eiropā, 30% - Āfrikā un 13% - pārējā pasaulē. Eleving Group vēsturisko klientu bāze pārsniedz 660 000 patērētāju visā pasaulē, savukārt kopējā izsniegto aizdevumu summa pārsniedz 1.7 mljrd. eiro.

Grupa 2024. gada 1. ceturksni noslēdza ar atzīstamiem rezultātiem visos galvenajos darbības rādītājos, sasniedzot koriģēto EBITDA 22 milj. eiro apmērā, uzrādot 51,8 milj. eiro ieņēmumos un 7,8 milj. eiro koriģētās tīrās peļņas pirms valūtas maiņas rādītājā. Grupas neto portfelis 1. ceturkšņa beigās bija 330,5 milj. eiro.

Papildu informācija: https://eleving.com/