Gandrīz divas trešdaļas jeb 65,7% Latvijas uzņēmumu uzskata, ka valdības darbība traucē uzņēmējdarbības attīstībai, secināts biznesa augstskolas "Turība" un pētījumu kompānijas "SKDS" veiktajā pētījumā "Turības biznesa indekss".

Vienlaikus 20,5% norādījuši, ka valdība ne veicina, ne traucē, savukārt, bet 10,5% uzskata, ka valdības darbība veicina uzņēmējdarbības attīstību.

"Turības biznesa indeksa" kopējā vērtība šogad ir mīnus 17,9, kas, pēc pētījumu autoru paustā, liecina par vidēji sliktu Latvijas uzņēmējdarbības vides pašreizējā stāvokļa vērtējumu un ir zemākā indeksa vērtība pētījumu gaitā.

Latvijas uzņēmumu vadītāji diezgan negatīvi ir vērtējuši ar uzņēmējdarbību saistīto likumdošanas stabilitāti, nemainību un prognozējamību. Tostarp 84,9% norādījuši, ka tās ir slikta, savukārt, bet 12,7% vērtē to kā labu. Šis rādītājs pētījumā tiek novērtēts ar indeksu mīnus 55,4.

Pētījumā uzņēmēji snieguši arī savu viedokli par administratīvo slogu, ar kuru saskaras uzņēmumi. Tostarp 77,6% uzņēmēju norādījuši, ka administratīvais slogs ir par lielu, 20,9% uzskata, ka tas ir pieņemams, bet 1,5% ir grūti pateikt.

"Turības" Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, asociētā profesore Zane Driņķe uzsvēra, ka Latvijas uzņēmējiem ir nepieciešams attīstīties ilgtermiņā, tāpēc ļoti būtiska ir stabilitātes sajūta un skaidra nākotnes redzējuma vīzija.

"Tie rādītāji, kas novērtēti ar viszemāko atzīmi, patlaban ir visbūtiskākie, tiem ir jāpievērš liela uzmanība. Analizējot apakšindeksa kritērijus varam secināt, ka šobrīd svarīgi ir meklēt ātrus un efektīvus risinājumus, kā arī jādomā kā uzņēmējam likt justies stabili un droši," komentēja Driņķe.

"Turības biznesa indeksa" aptauja veikta 2020.gada novembrī un decembrī, telefonintervijās un internetā aptaujājot 750 Latvijas uzņēmumu vadītājus.

Indekss ir tapis sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Tas veidots, lai sekmētu uzņēmējdarbības vides un nozares izglītības ciešāku sasaisti, identificēt uzņēmējdarbības vides būtiskākās problēmas un lielākās priekšrocības un veicināt topošo uzņēmēju padziļinātāku interesi par to.