Jūrmalā publiskai apspriešanai nodots pilnveidotais bijušās viesnīcas "Rīgas līcis" teritorijas lokālplānojums Dubultu prospektā 51 un Jaundubulti 1402, informē pašvaldībā.

Lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā ir veikti labojumi un papildinājumi saistībā ar ēku būvapjoma risinājumiem, samazinot noteikto maksimāli pieļaujamo apbūves intensitāti. Tāpat ir pārskatīti noteiktie apbūves ierobežojumi gar ielām un blakus esošo zemesgabalu robežām, kā arī veiktas izmaiņas, pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes prasībām; veikti arī citi precizējumi.

Iedzīvotāji viedokļus un priekšlikumus par pilnveidoto lokālplānojumu var izteikt līdz 10.martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks hibrīdrežīmā 27.februārī plkst.17 Jūrmalas domes sēžu zālē.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju un arī Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 1. stāva vestibilā, kā arī elektroniski valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā: "ej.uz/a45n".

Bijušās viesnīcas "Rīgas līcis" teritorijas plānojums izstrādāts, lai īstenotu būvniecības ieceri - 2022.gadā Jūrmalas domē saņemts privāta attīstītāja ierosinājums atjaunot un sakārtot degradētu teritoriju Dubultu prospektā 51 un Jaundubulti 1402, Jūrmalā.

Investori izrādījuši interesi šajā teritorijā izveidot pieczvaigžņu viesnīcu un dzīvojamo apartamentu kompleksu. Iecere paredzēja sakārtot teritoriju, ņemot vērā dabas vērtības, ekspertu novērtējumu un ieteikumus, kā arī paredzēja esošās ēkas pārbūvi, tostarp apjoma palielināšanu un apbūves intensitātes palielināšanu.

Ieceres īstenošanai tika izstrādāts lokālplānojums, kas 2023.gadā nodots publiskai apspriešanai un jūrmalnieku viedokļu un priekšlikumu uzklausīšanai. Publiskā apspriešana norisinājās no 2023.gada 20.jūlija līdz 2023.gada 18.augustam, un tās laikā saņemti 86 iedzīvotāju iesniegumi. 2024.gada janvāra sēdē Jūrmalas dome jau pilnveidoto lokālplānojuma redakciju lēma nodot jūrmalnieku vērtējumam.

Ar visiem teritorijas plānošanas paziņojumiem var iepazīties sadaļā "ej.uz/hvg2".