Ar pozitīviem rezultātiem noslēgušās divas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) rīkotās nekustamo īpašumu izsoles. 

Nosolīta Ērgļu arodvidusskolas ēka un zemesgabali Rīgas Eksportostā - Uriekstes ielā 9a un Rankas ielā 9. Kopējā nosolītā summa - 1134800 eiro, ziņo VNĪ valdes loceklis Andris Vārna. 

Atkārtotā izsolē nosolīti zemes īpašumi rūpnieciskās apbūves teritorijā R6, Rīgā, Ziemeļu rajonā, Vējzaķsalā, blakus Rīgas Eksportostai, konkrēti - Uriekstes ielā un Rankas ielā. Kopējā nekustamā īpašuma platība nedaudz pārsniedz 11 hektārus. Uriekstes ielas zemesgabala platība ir 1,4581 hektārs, bet Rankas ielas zemesgabala platība  -  9,5427 hektāri. Šī teritorija ir paredzēta rūpniecības un ostas darbībā iesaistītiem uzņēmumiem, nodrošinot piemērotu infrastruktūru un attīstības iespējas. Netālu no izsolē pārdotajiem zemesgabaliem atrodas noliktavas, ražošanas un biroju ēkas. 

“Šie zemes gabali Rīgas Eksportostas tuvumā piedāvā jaunas attīstības iespējas, sevišķi rūpniecības un loģistikas nozarēm. Esmu pārliecināts, ka jaunie īpašnieki turpinās šo teritoriju attīstīt, radot jaunas darbavietas un veicinot reģionālo ekonomiku,” norāda Andris Vārna.

Zemesgabalu Uriekstes ielā 9A un Rankas ielā 9 kopējā izsoles sākumcena bija 1 055 800 eiro, ar izsoles soli 10 000 eiro. Izsolē pieteicās viens dalībnieks, tā noslēdzās ar vienu soli un objekts tika nosolīts par 1 065 800 eiro. 

Iepriekšējās izsoles, kas notika 6.jūlijā, 14.augustā un 18.septembrī noslēdzās bez rezultāta. 

Savukārt atkārtotā izsole Ērgļu arodvidusskolas ēkai ar pievienoto zemesgabalu noslēgusies ar nosolīto summu 69 000.00 eiro apmērā. Izsolē piedalījās 5 dalībnieki un tā tika noslēgta ar 39 soļiem. 

Īpašums atrodas Oškalna ielā 10 un Lauksaimniecības ielā 14, Ērgļos, Madonas novadā, un sastāv no 15 011 kvadrātmetru zemes un trim ēkām - arodvidusskolas ēka, dienesta viesnīca un sakņu un materiālu noliktava. Izsoles sākumcena bija 30 000 eiro, ar izsoles soli 1 000 eiro.

“Ērgļu arodvidusskolas izsole ir visai garš stāsts. Pirmā objekta izsole tika rīkota 2022.gada martā. Sākoties kara darbībai Ukrainā, izsole uz laiku tika apturēta, lai gadījumā, ja tiktu saņemts valsts pārvaldes rīkojums par telpu nepieciešamību Ukrainas kara bēgļu izmitināšanas vajadzībām, tās varētu tikt izmantotas šim nolūkam. 2023. gada 14. augustā tika rīkota arodvidusskolas atkārtota izsole. Objekts tika nosolīts par 161 000 eiro, tomēr samaksa noteiktajā termiņā netika veikta. Īpašums tika piedāvāts nākamajam augstākās summas nosolītājam, kurš arī izvēlējās neiegādāties objektu, tāpēc tas tika izsolīts atkārtoti,” skaidro A. Vārna.

Šobrīd Ērgļu arodvidusskola ir nosolīta. Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Ērgļu arodvidusskolas ēkai piegulošais īpašums Oškalna ielā 14, Ērgļos, kurā ietilpst zemes platība 57 660 kvadrātmetru un septiņas būves, tika veiksmīgi nosolīts par summu 114 000 eiro 2023. gada 14.augustā un samaksa par šo īpašumu tika saņemta līgumā paredzētajā laikā.