Pašizlīdzinošā virsma, kas spēj piepūsties un izveidot horizontālu plakni, biotopu saudzējošas kāpurķēdes, čiekuri ar gaismas un skaņas sistēmu un mākoņa kempings – tās ir tikai dažas idejas no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studentu izstrādātajiem ilgtspējīgas attīstības priekšlikumiem uzņēmuma "Rīgas meži" īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai, kas atrodas dabas parkā "Piejūra". 

RTU Arhitektūras un dizaina institūta (ADI) bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" 2. kursa studenti, atsaucoties "Rīgas mežu" aicinājumam, studiju laikā radīja astoņus inovatīvus priekšlikumus teritorijai Mangaļsalas ielā 2, kur lielu daļu aizņem padomju laika ēkas. Tās  atzītas par bīstamām apmeklētājiem, tāpēc uzņēmums ēkas ir norobežojis. Citā teritorijas daļā iepriekš mituši zirgi, un to pārāk lielā koncentrācija radījusi postījumus videi.

Programmas noslēgumā studenti savas idejas prezentēja žūrijai, kas tās vērtēja, izmantojot vairākus kritērijus. Piemēram, kāds ir to radošums, kāds – inovācijas un ilgtspējas potenciāls, cik skaidri definēta problēma un vērtības, kāds ir biznesa potenciāls un kā priekšlikums atbilst konkrētajai teritorijai. Studenti piedāvā priekšlikumus, kas var palīdzēt ne tikai uzlabot teritorijas sakopšanas, labiekārtošanas procesus un veicināt tās pieejamību iedzīvotājiem, bet vienlaikus arī mazināt slogu uz apkārt esošo dabu un biotopiem.

Par radošāko un inovatīvāko risinājumu žūrija atzina komandas «LAPA» piedāvāto ideju par pašizlīdzinošo virsmu, kas spēj pielāgoties zemes reljefam, izveidojot horizontālu plakni. Virsmas konstrukcijas pamatā ir ar sensoru aprīkoti individuālie piepūšamie segmenti, kas spēj nolasīt zemes reljefu un piepūsties līdz vajadzīgajam līmenim īsā laika periodā, saglabājot stabilitāti un izturību.

Par risinājumu ar lielāko biznesa potenciālu tika atzīts komandas «pus-8» izstrādātais nomas produkts – slidu uzlikas zābakiem, kas ne tikai padarītu tās pieejamākas lietotājam, bet risinātu ar slidu nomu saistītos apkopes un higiēnas jautājumus. 

Savukārt par ilgtspējīgāko risinājumu tika atzīta komandas «Asie» izstrādātā attālinātās vadības modulārā kravas pārvadāšanas platforma, kas ir ne vien kompakta un veidota no biotopu saudzējošām kāpurķēdēm, bet ir arī piemērota sarežģītam zemes reljefam, padarot iespējamu konkrētās teritorijas apsaimniekošanu un labiekārtošanu.

Žūrijas vērtējumā teritorijai atbilstošāko risinājumu izstrādāja komanda «4K», piedāvājot ideju par «Mākoņa kempingu», kas paredz gaisa balona nomas iespējamību teritorijā un telšu naktsmītņu izvietošanu starp kokiem, tādējādi neradot postījumus videi un saudzējot īpaši aizsargājamos biotopus.

Studenti piedāvāja arī vairākus citus risinājumus, piemēram, vides objektu, kas nodrošina aizsardzību pret kukaiņiem, appūšot teritorijas apmeklētājus ar kukaiņus atbaidošu līdzekli; piepūšamo krēslu līniju, kas neatstāj ilgstošu un kaitīgu ietekmi uz zemsedzi un ko var izmantot publiskos un privātos pasākumos; kameru, kas palielinātu drošību velosipēdu novietnēs, multifunkcionālus Wi-Fi čiekurus, kuros iebūvēta skaņas un gaismas sistēma un kuri gan uzlabo 5G tīkla kvalitāti, gan arī risina orientēšanās problēmas teritorijā.

Visi studentu izstrādātie produktu priekšlikumi tiek virzīti tālākai izvērtēšanai. Ņemot vērā nozares ekspertu rekomendācijas un sadarbības partneru viedokli, ilgtspējas principiem atbilstošākās studentu idejas plānots integrēt Mangaļsalas teritorijas attīstības plānojumā.

"Ir būtiski apzināties šādas sadarbības ietekmi nākotnē, jo šāda partnerība starp akadēmisko sektoru un industriju rada priekšnoteikumus plašākai mūsu akadēmiskās kopienas – gan pētnieku, gan zinātnieku, gan pasniedzēju – iesaistei inovatīvu risinājumu izstrādē, risinot reālas pasaules problēmas," saka RTU ADI doktorants un RTU Inovāciju padomes loceklis Matijs Babris.

"Esam gandarīti par šo sadarbību, kuras laikā arhitektūras studenti radīja pārsteidzoši inovatīvus un interesantus projektus, tāpēc arī turpmākā sadarbībā ar akadēmisko vidi saskatām lielu potenciālu. Tagad turpināsim darbu un meklēsim risinājumus, kā studentu piedāvātos risinājumus visefektīvāk integrēt Mangaļsalas teritorijā, vienlaikus saglabājot un radot jaunas dabas un kultūras vērtības. "Rīgas meži" ir sociāli atbildīgs uzņēmums un gādīgs saimnieks savām teritorijām, tāpēc mums ir īpaši svarīgi radīt vidi, kas būtu pievilcīga galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem," norāda "Rīgas mežu" valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.

Studentu priekšlikumi tapa RTU Zinātnes un inovāciju centra (ZIC) un SIA "Rīgas meži" sadarbības projektā par programmas "Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība" īstenošanu. Mangaļsalas teritorijas attīstības sadarbības projekts tika īstenots, balstoties uz RTU un "Rīgas mežu" parakstītā sadarbības memoranda, kas paredz veicināt abām organizācijām būtiskus mērķus, kuri saistīti gan ar ilgtspējīgu, efektīvu un videi draudzīgu urbāno teritoriju apsaimniekošanu, gan izglītības procesu, pētniecību un tās rezultātu praktisku izmantošanu.