Nekustamo īpašumu investīciju uzņēmums Summus Capital piesaistījis 15 miljonus eiro, veicot privātu obligāciju emisiju ar fiksētu procenta likmi 9,5% apmērā un dzēšanas termiņu trīs gadi.

Kopējais pieprasījums pēc obligācijām sasniedza gandrīz 20 miljonus eiro, obligāciju piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 100 investori, un pieprasījums 1,3 reizes pārsniedza obligāciju piedāvājumu 15 miljonu eiro apmērā. Latvijas investori veidoja 75% no kopējā pieprasījuma, bet Igaunijas investori – 11 %.

Summus Capital jaunā obligāciju emisija ir guvusi būtiskus panākumus, piesaistot ievērojamu interesi gan no privāto, gan institucionālo investoru puses. Uzņēmums novērtē ieguvumus, ko sniedz tā klātbūtne kapitāla tirgos un plaša un daudzveidīga investoru bāze. Jaunā obligāciju emisija 15 miljonu eiro apmērā tiks izmantota, lai refinansētu uzņēmuma esošās obligācijas desmit miljonu eiro apmērā un finansētu citus vispārējus uzņēmuma mērķus – galvenokārt jaunu investīciju īpašumu iegādi. Uzņēmums novērtē to esošo investoru uzticību, kuri piedalījās apmaiņas piedāvājumā. Kopumā gandrīz piecus miljonus eiro pieprasīja esošie investori, savukārt 14,8 miljonus eiro ieguldīja 68 jauni investori,” saka Āvo Kopels, Summus Capital valdes loceklis.

“Neseno Baltijas valstu obligāciju emisiju veiksmīgā pieredze liecina, ka vietējie investori labprāt investē līdzekļus labi pazīstamu un finansiāli stabilu nozares līderu obligācijās, kas izskaidro Summus Capital obligāciju emisijas panākumus. Mēs esam īpaši gandarīti, ka vairāk nekā 75% no pieprasījuma bija no Latvijas investoriem,” saka Kristiāna Janvare, AS Signet Bank investīciju pārvaldes vadītāja.

Ņemot vērā ievērojamu sākotnējā piedāvājuma pārsniegumu, obligācijas tika piešķirtas investoriem, ievērojot šādus principus: pirmkārt, visi esošie obligāciju turētāji, kas piedalījās apmaiņas piedāvājumā, saņēma pilnu piešķīrumu, otrkārt, visiem investoriem tika piešķirta minimālā summa 100 000 apmērā, treškārt, atlikušās obligācijas tika piešķirtas, pēc iespējas ievērojot proporcionalitātes principu, lai izveidotu stabilu un diversificētu investoru bāzi.

Piedāvājuma laikā Summus Capital piedāvāja esošajiem obligāciju turētājiem, kuru obligāciju dzēšanas termiņš ir 2024. gada 18. jūnijs (ISIN LV0000802478), apmainīt savas obligācijas pret jaunajām obligācijām. Aptuveni 50% esošo obligāciju turētāju, kuriem pieder obligācijas 4 953 000 eiro apmērā, nolēma piedalīties apmaiņas piedāvājumā, tādējādi LV0000802478 obligāciju emisijas apjoms tiks samazināts līdz 5 047 000 eiro, un attiecīgās obligācijas tiks dzēstas dzēšanas termiņa beigās.

Summus Capital plāno pieprasīt obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga First North obligāciju sarakstā drīz pēc to emisijas.

Summus Capital obligāciju dzēšanas termiņš ir trīs gadi ar fiksētu procentu likmi 9,5%. Obligāciju pirmā norēķinu diena ir 2024. gada 11. jūnijs, un obligāciju turētāji saņems ceturkšņa procentu maksājumu ar pirmo kupona maksājumu 2024. gada 11. septembrī.

AS Signet Bank darbojās kā obligāciju emisijas galvenais pārvaldnieks, bet LHV Pank AS darbojās kā pārdošanas aģents Igaunijā.