Turpinot iepriekš uzsākto izpēti par Latvijas būvniecības nozares digitalizācijas līmeni un Būves informācijas modelēšanas (BIM) risinājumu attīstību, SIA “BIM Solutions” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM), Latvijas nacionālo standartizācijas institūciju SIA “Latvijas standarts” un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” uzsāk vērienīgu Latvijas būvniecības tirgus aptauju “BIM skaitīšana 2024”.

Tirgus aptaujas mērķis ir novērtēt būvniecības nozares digitalizācijas līmeni un BIM attīstību pēdējo piecu gadu laikā. Pirmais šāda veida pētījums tika veikts 2019. gadā, kad EM uzsāka BIM ceļa kartes izstrādāšanu. Tāpēc šogad, noslēdzoties BIM ceļa kartes plānotajām aktivitātēm, pētījums tiek veikts atkārtoti, lai novērtētu īstenoto aktivitāšu ietekmi un BIM tehnoloģiju izmantošanas tendences.

“BIM skaitīšana 2024” risinās elektroniski mājaslapā www.bimskaitisana.lv. Aptaujā piedalīties aicināti visi Latvijas būvniecības tirgus dalībnieki – uzņēmumi un individuālie nozares profesionāļi, kuri ikdienā nodarbojas ar projektēšanu, aprēķiniem, arhitektūru un būvdarbu veikšanu. 

“Šī gada pētījums veidos izpratni par Latvijas būvniecības tirgus dalībnieku pieredzi digitalizācijā, dalību BIM projektos un tehnoloģisko risinājumu izmantošanu ikdienas darbu veikšanai. Ir svarīgi izvērtēt BIM tehnoloģiju ietekmi uz būvniecības nozares efektivitāti un kvalitāti, kā arī identificēt galvenos BIM tehnoloģiju izmantošanas šķēršļus, lai nozare un sabiedrība kopumā būtu informēta par būvniecības digitalizācijas brieduma pakāpi Latvijā,” izceļ SIA “BIM Solutions” vadītājs Ēriks Vītols. “Nozares izaugsmes nodrošināšanai ir nepieciešama regulāra datu, viedokļu, tendenču un pieredžu analīze. To apliecina arī valstiskā pieeja un iesaiste būvniecības digitālā pulsa noteikšanā, lai vietējās būvniecības politikas veidošana balstītos uz pēc iespējas padziļinātākiem datiem. Mums kā nozarei ir svarīgi strādāt efektīvi, tāpēc esam gandarīti, ka šis jautājumus pēdējos gados ir ticis skatīts valstiskā līmenī, tādējādi vairojot visu pušu iesaisti, iegūtās informācijas kvalitāti un tās ilgtspēju.”

Aptaujas rezultāti tiks apkopoti izdevumā, kas iekļaus gan 2024. gada datus, gan salīdzinājumu ar 2019. gada rādītājiem, labās prakses piemērus, kā arī vadošo būvniecības nozares speciālistu un uzņēmumu viedokļus. Izdevums būs pieejams gan digitālā, gan drukātā formātā.