Šī gada oktobrī ir noslēgts AJP Capital fonds Solar Core Plus, sasniedzot nepieciešamo investoru daudzumu. Kopā ar partneriem fonds attīstīs industriāla mēroga saules enerģijas parkus Baltijā ar kopējo mērķa jaudu virs 50 MW, kam būs nepieciešami vairāk nekā 75 ha saules paneļiem klātas zemes.

Investīcijas atjaunīgajā enerģijā ir īpaši svarīgas saistībā ar ES dalībvalstu centieniem samazināt enerģētisko atkarību un pasaules centieniem cīnīties pret klimata pārmaiņu draudošajām negatīvajām sekām. Fonds Solar Core Plus ir sākums AJP Capital un investoru investīcijām šajos enerģētiskās neatkarības un ilgtspējības centienos. Tas ir pirmais no atjaunīgās enerģijas un aprites ekonomikas fondiem, ko AJP Capital plāno nākotnē izveidot.

“Mēs esam pateicīgi saviem investoriem par lēmumu veikt ilgtspējīgas investīcijas, izmantojot mūsu fondu. Mēs esam īpaši priecīgi, ka Signet Bank ir pievienojusies fondam kā vadošais institucionālais investors, sniedzot ne tikai savu finansiālo ieguldījumu, bet arī, dodot mums iespēju, izmantot bankas pieredzi finansējuma piesaistē un strukturēšanā," komentē AJP Capital valdes loceklis Didzis Bērziņš. 

“Situācijā, kad Baltijas valstīs ātri jāuzbūvē ievērojamas atjaunīgās enerģijas jaudas, tieši kapitāla pieejamībai būs izšķiroša loma. Ticam gan ilgtspējīgiem risinājumiem enerģētikā, gan AJP Capital komandas profesionalitātei šajā jomā. Tāpēc atbalstām fondu gan ar savu ieguldījumu, gan ar bankas ekspertīzi kapitāla piesaistīšanā biznesa projektiem,” saka Signet Bank AS valdes loceklis Sergejs Zaicevs.

Pirmais fonds apvieno investorus no Latvijas, kas vēlas veicināt atjaunīgās enerģijas ražošanu un vietējā kapitāla investēšanu valsts enerģētiskās neatkarības attīstībā. AJP Capital šobrīd aktīvi izvērtē projektus priekš pirmā fonda un sāk iezīmēt otrā fonda projektu laika grafiku. 

AJP Capital ir alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kas dibināts 2021. gadā un reģistrēts Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. AJP Capital pārvaldītie investīciju fondi investē atjaunīgajā enerģijā un aprites ekonomikā. Starp izskatāmajiem investīciju projektiem ir enerģijas ražošana no atjaunīgiem resursiem, infrastruktūras attīstība un pielāgošanās aprites ekonomikai, energoefektivitāte un ilgtspējīgs transports.