Valdība otrdien atbalstīja papildu piecu miljonu eiro piešķiršanu saules paneļu, siltumsūkņu un citu enerģiju ražojošo iekārtu iegādei.

Klimata un enerģētikas ministrijā (KEM) norāda, ka finansējumu nepieciešams palielināt, ņemot vērā iedzīvotāju aktīvo interesi iegādāties atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtas un elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas.

Kopējais finansējums tādējādi būs 45 miljoni eiro.

KEM akcentē, ka mājsaimniecības varēs turpināt pieteikties valsts sniegtajam atbalstam, lai iegādātos un uzstādītu savā īpašumā saules paneļus, vēja ģeneratorus, kā arī siltumsūkņus, saules kolektorus, koksnes biomasas katlus vai pieslēgties centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (ZZS) norāda, ka atjaunīgās enerģijas ražošana un efektīva tās ir izmantošana ir nozīmīgs elements enerģētiskajai drošībai valsts mērogā. Ņemot vērā iedzīvotāju augsto interesi, iesaistoties enerģētiskās neatkarības stiprināšanā, palielināts gan kopējais finansējuma apjoms, gan paplašināts atbalstāmo projekta aktivitāšu loks, lai veicinātu dabai draudzīgu energoresursu iekārtu izmantošanu mājsaimniecībās.

Tie iedzīvotāji, kuri izvēlēsies uzstādīt saules paneļus vai vēja ģeneratorus komplektā ar elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu, tās ietilpībai būs jābūt vismaz piecas kilovatstundas (kWh) lielai. Šāda uzglabāšanas iekārtas ietilpība izvēlēta, ņemot vērā atbalsta programmas ietvaros atbalstīto iekārtu vidējo uzstādīto jaudu un kopējā elektrotīklā nodoto saražoto elektroenerģiju mājsaimniecību vidū. Maksimālais atbalsts elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtai būs 2500 eiro.

Līdz ar jaunās neto norēķinu sistēmas izveidi, kas stājas spēkā ar šā gada 1.maiju, saules paneļu un vēja elektrostaciju uzstādītajai jaudai nebūs ierobežojumu. Līdz šim atbalstu varēja saņemt saules paneļu un vēja ģeneratoru iegādei, kuru uzstādītā jauda bija līdz 11,1 kilovatiem (kW).

Atbalsts tiek sniegts granta veidā kā vienreizējs maksājums pēc projekta īstenošanas. Projektus mājsaimniecības varēs īstenot līdz šā gada 31.decembrim. Atbalsta programmas termiņa pagarināšanu KEM vērtēs rudenī, ņemot vērā iedzīvotāju tendences un vēlmi turpināt iegādāties atjaunīgo energoresursu iekārtas.

No 2022.gada marta līdz 2024.gada 1.jūlijam atbalsta programmā uzstādītas vairāk nekā 12 000 atjaunīgo energoresursu iekārtas, no kurām ap 95% veido saules paneļi.

Konkursa mērķis ir emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās. Vairāk nekā divu gadu laikā emisijas ir samazinājušās par 72 471 tonnu oglekļa dioksīda (CO2), kas ir pielīdzināms 4,9 miljonu eiro ietaupījumam.

Atbalsta programma "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās - atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" iedzīvotājiem pieejama kopš 2022.gada pavasara.

Grozījumi atbalsta programmā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Vēstnesī.