SIA "K2 Ventum" paziņo par uzņemšanu Eiropas Vēja asociācijā, kas sniedz iespēju aktīvi piedalīties dažādās domnīcās, kā arī piekļūt plašākai informācijai, ko sniedz  Eiropas vadošie vēja enerģijas attīstītāji. 

Šī atzinība apliecina uzņēmuma nozīmīgo lomu atjaunojamo energoresursu attīstībai Latvijā un Eiropā. 

"Esam lepni, ka mūsu vairāku gadu darbs ir novērtēts un esam uzņemti kā pilntiesīgs biedrs Eiropas vēja asociācijā," saka Agris Kalniņš, projekta galvenais attīstītājs un viens no uzņēmuma īpašniekiem. "Es personiski esmu runājis klātienē ar vairākiem līderiem no asociācijas vadības, kuri ir priecīgi, ka arī Latvijā beidzot taps iekšzemes vēja parks, kas ir vērā ņemams Eiropas tirgus mērogam, salīdzinot ar citiem iekšzemes vēja parkiem. Vēja attīstības projekts ir būtisks solis Latvijas enerģētikas neatkarībai un ilgtspējai."

Uzņemšana Eiropas Vēju asociācijā ļaus SIA "K2 Ventum" pārstāvjiem aktīvi iesaistīties diskusijās un domnīcās, kurās tiks apspriesti aktuālie jautājumi, piemēram, ietekme uz vidi un pozitīvas sadarbības piemēri ar vietējām kopienām un pašvaldībām.

Uzņēmums ir iesniedzis gala ietekmes uz vidi ziņojumu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai, noslēdzot vairāk nekā trīs gadu darbu, analizējot vides aspektus, un veicot sabiedriskās apspriešanas ar iedzīvotājiem.  Ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums, kad paredzētās darbības ziņojuma apspriešanas process ir noticis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Agris Kalniņš akcentē, ka "K2 Ventum" turpina uzsvaru likt uz projekta ilgtspēju, turpinot vides monitoringu arī nākamajos posmos. Šobrīd turpinās gan putnu, gan veģetācijas monitorings.”

Sadarbībā ar Vācijas partneriem uzņēmums ir veiksmīgi noslēdzis vairāk nekā gadu ilgus vēja mērījumus vēja parka teritorijā. "Esam iegājuši projekta  nākamajā attīstības posmā un uz doto brīdi notiek darbs ar turbīnu ražotājiem par atbilstošas turbīnas izvēli, kas jau ir balstīti uz vēja mērījumu rezultātiem. " norāda Kalniņš..