Latvijas Vēja enerģijas asociācija turpina apvienot arvien vairāk vietējo un ārvalstu uzņēmumu. Asociācijai pievienojušies divi jauni un nozīmīgi biedri – AS “Latvijas valsts meži” un Ventspils brīvostas pārvalde.

“Esam gandarīti, ka asociācijā arvien vairāk iesaistās būtisku saistīto nozaru pārstāvji. “Latvijas valsts meži” un Ventspils brīvosta ir uzsākuši aktīvu darbu vēja enerģijas nozarē katrs savā jomā, tādēļ ir likumsakarīgi, ka zināšanas un pieredzi apvienojam, lai kopīgi virzītos uz vēja enerģijas potenciāla apgūšanu Latvijā,” stāsta Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs.

“AS “Latvijas valsts meži” novērtē iespēju iesaistīties Vēja enerģijas asociācijā, lai savstarpēji apmainītos ar informāciju, pieredzi un uzzinātu novitātes vēja enerģijas ražošanā. Mums ir svarīgi būt informētiem par aktualitātēm vēja enerģijas jomā, jo, atbilstoši valdības uzdevumam, “Latvijas valsts mežiem” ir un būs sava loma nozares attīstībā Latvijā," norāda "Latvijas valsts mežu" valdes loceklis Valdis Kalns.

“Latvijas valsts meži” aktīvi iesaistās Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam noteikto mērķu sasniegšanā, lai stiprinātu enerģētisko neatkarību un tautsaimniecības attīstību. 2023. gada 13. jūnijā Ministru Kabinets apstiprināja grozījumus MK Noteikumos Nr. 350, kas nodrošina tiesisko regulējumu vēja parku attīstības iespējām publiskās zemēs, kas bija priekšnoteikums, lai atvērtu meža teritorijas vēja parku izpētei.

“Iestāšanās asociācijā ļaus mums stiprināt un attīstīt sadarbību ar vēja enerģijas industriju un palīdzēs rast  risinājumus nepieciešamās infrastruktūras veidošanai vēja parku tapšanai sauszemē un jūrā. Tāpat pievienošanās asociācijai ļaus brīvostā attīstīt zaļās enerģijas klasteri, kur paredzam ilgtspējīgās degvielas, piemēram, ūdeņraža, amonjaka, e-degvielas ražošanas attīstību. Sadarbība ar zaļās elektroenerģijas ražotājiem ir veicinošs faktors,” saka Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs. 

Pateicoties ostas ģeogrāfiskajai atrašanās vietai un loģistikas iespējām, Ventspilij ir potenciāls kļūt par nozīmīgu atkrastes vēja parku servisa bāzi Baltijas jūrā. Sadarbībā ar ostu būvniecības jomā pieredzējušo Nīderlandes kompāniju “Witteveen+Bos” ir izstrādāts pētījums par labāko risinājumu atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai Ventspils ostā, kā arī uzmodelēts jauns ostas terminālis. Ventspils brīvostas pārstāvji norāda, ka pievienošanās asociācijai ļaus izzināt citu nozares pārstāvju piemērus, kas var palīdzēt realizēt tālākos mērķus iesaistei atjaunojamās enerģijas ekonomikā.

Ventspils brīvosta ir neaizsalstoša dziļūdens osta, kas visu cauru gadu apkalpo lielākos Baltijas jūrā ienākošos kuģus. Tai ir piemērota infrastruktūra dažāda veida kravu apkalpošanai. 2023. gadu Ventspils brīvostā strādājošie termināļi noslēdza ar kopā pārkrautiem 10,4 miljoniem tonnu. Šī gada martā Ventspils brīvostas pārvalde kļuvusi par pilntiesīgu lielākās Eiropas vēja enerģijas asociācijas WindEurope biedru.

Līdz ar Latvijas Valsts mežu un Ventspils brīvostas pievienošanos, asociācijā šobrīd kopumā ir 27 biedri.