Latvijas elektroenerģijas sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" apgrozījums šogad deviņos mēnešos bija 224,202 miljoni eiro, kas ir par 0,5% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, kā arī kompānija strādāja ar zaudējumiem 13,863 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā minēts, ka galveno ietekmi uz "Sadales tīkla" rezultātiem 2022.gada deviņos mēnešos veidoja vidējās elektroenerģijas zuduma cenas pieaugums trīs reizes, kas palielinājās līdz ar elektroenerģijas cenu kāpumu "Nord Pool" biržā, kā arī sadales pakalpojuma ieņēmumu samazinājums par 1,4%, ko radīja elektroenerģijas patēriņa samazinājums, un kopējās inflācijas pieaugums produktiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami elektrotīkla attīstībai un uzturēšanai.

Savukārt pozitīvu ietekmi uz perioda peļņu deva par 1,5 miljoniem eiro mazāks pamatlīdzekļu nolietojums un par 2,9 miljoniem eiro mazāks uzņēmuma ienākumu nodoklis no dividenžu izmaksas. Turklāt augstā elektroenerģijas cena un pieejamais valsts atbalsts atjaunojamo energoresursu attīstībai valstī strauji veicina klientu paradumu maiņu - rosina taupīt energoresursus un iesaistīties elektroenerģijas ražošanā, kopumā radot elektroenerģijas patēriņa kritumu par 131,4 gigavatstundām (GWh) jeb 2,8%.

"Sadales tīkla" pārstāvji skaidro, ka kopējās izmaksas par elektroenerģiju šogad deviņos mēnešos bija 38,3 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, bet, salīdzinot ar 2020.gada attiecīgo periodu, palielinājums sasniedz vairāk nekā piecas reizes.

Uzņēmumā uzsver, ka elektroenerģijas apmērs saimnieciskām vajadzībām samazinājies par 12%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Elektrotīkla remontu un uzturēšanas darbu izmaksas deviņos mēnešos bija 5,54 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,39 miljoniem eiro vairāk nekā pērn deviņos mēnešos.

"Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons norāda, ka piedzīvotā energoresursu cenu krīze ir bijusi izaicinoša ļoti daudziem uzņēmumiem, un arī "Sadales tīkls" nav izņēmums. Jau 2021.gadā bija pirmie lielie elektroenerģijas cenas lēcieni tirgū, kas arīdzan ietekmēja uzņēmuma finanšu rezultātus, jo "Sadales tīkls" ar aptuveni 270 GWh tehnoloģisko patēriņu gadā ir lielākais elektroenerģijas patērētājs Latvijā.

"Pateicoties iepriekšējos gados veiktiem vispārējiem optimizācijas pasākumiem, ietverot procesu un pakalpojumu digitalizāciju, struktūrvienību skaita un personāla skaita samazināšanu, šīs papildu izmaksas līdz šim varējām akumulēt saviem spēkiem. Šobrīd no mums neatkarīgu izmaksu (pārvades tarifs, elektroenerģijas cena) kāpums ir tik liels, ka uzņēmuma darbību, attīstību atbilstoši sabiedrības pieprasījumam pēc plašas zaļās enerģijas ražošanas iespējām un droša elektroenerģijas pakalpojuma sniegšanu nākotnē vairs nav iespējams nodrošināt bez izmaiņām tarifā," skaidro Jansons.

Finanšu pārskatā norādīts, ka, salīdzinot ar gadu iepriekš, elektroenerģijas patēriņa pieaugums par 2,3% bija nerūpniecības sektoros, piemēram, birojos, kultūras, sporta objektos, viesnīcās, bet pieaugums par 1,4% bija tirdzniecības sektorā, ko ietekmēja Covid-19 pandēmijas mazināšanai noteikto ierobežojumu pakāpeniska atcelšana.

Mājsaimniecībās elektroenerģijas patēriņš attiecīgajā periodā samazinājies par 6,6%, kamēr kritums par 5,5% bija lauksaimniecības, par 4,1% rūpniecības un par 4,6% pārējo lietotāju sektoros, ko ietekmēja gaisa temperatūras atšķirības salīdzinājumā ar periodu gadu iepriekš.
Šogad deviņos mēnešos "Sadales tīkla" sadalītās elektroenerģijas apmērs veidoja 4,64 GWh, kas ir par 2,8% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

Šogad deviņos mēnešos kopējais elektrotīkla bojājumu skaits, neskaitot masveida bojājumus (bojājumi, kurus izraisīja plaša
mēroga dabas stihijas, piemēram, vētras), ir 10 852 gadījumi, kas ir par 8,3% mazāk. Dabas apstākļu ietekmes mazināšanai  šogad deviņos mēnešos 2970 kilometru garumā veikta elektrolīniju trašu attīrīšana no krūmiem un potenciāli apdraudošo koku izzāģēšana aizsargjoslā.

2022.gada deviņos mēnešos kopējais sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums vienam lietotājam bija par 33 minūti ilgāks nekā šajā periodā gadu iepriekš. Savukārt sistēmas vidējais elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaits vienam lietotājam šogad deviņos mēnešos bija 0,27 reizes lielāks.

No šā gada sākuma līdz novembra sākumam Latvijā sadales elektrotīklam pieslēgtas pavisam 8713 saules fotovoltu paneļu sistēmas ar kopējo jaudu 78,6 megavati (MW), no kurām 8620 ir mikroģeneratori jeb saules paneļi elektrības ražošanai pašpatēriņam ar jaudu līdz 11,1 kW, bet 93 ir saules elektrostacijas. Tas ir aptuveni 11 reizes vairāk nekā 2021.gada desmit mēnešos.

Jau vēstīts, ka 2021.gada deviņos mēnešos "Sadales tīkla" apgrozījums bija 225,405 miljoni eiro, bet peļņa - 9,481 miljons eiro.

"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.