Koncernam "Latvijas Finieris" turpinot īstenot attīstības stratēģiju un investīcijas ražošanas jaudu palielināšanā, Kuldīgā atklāta jauna finieru ražotne "Kuldīgas fabrika", kas aprīkota ar pasaules mērogā unikālu tehnoloģiju, dodot iespēju no katra bērza apaļkoka iegūt maksimālo iespējamo finiera iznākumu. 

Ražošanas ēkā, iekārtās, tehnoloģijās un teritorijas labiekārtošanā investēti ap 16 miljoniem eiro.

AS "Latvijas Finieris" valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems: "Ražotne ar unikālo iekārtu ir nozīmīgs pagrieziena punkts ne tikai koksnes pārstrādē, bet arī mežsaimniecības darbu plānošanā. Pasaulē pirmā, "Latvijas Finiera" vajadzībām tapusī iekārta - hibrīdlobmašīna -, dod iespēju eksperimentēt ar tievāka diametra apaļkoku sortimentiem, kas iepriekš pārsvarā novirzīti eksportam vai pārstrādāti zemākas pievienotās vērtības produktos. Mēs palielinām sev izmantojamo un pieejamo resursu apjomu, savukārt meža īpašnieki iegūst augstāku produktivitāti no katra zemes hektāra, kas tiek izmantots mērķtiecīgai mežsaimniecībai."

Nodrošinot tievkoksnes lobīšanu, "Latvijas Finieris" iepērk papildu bērza apaļkoku jaunā - C - kvalitātes šķirā. Mazāka diametra un zemākas kvalitātes bērza apaļkoku lobīšanas pie pašreizējā mežizstrādes apjoma Latvijā nozīmē iespēju saplākšņa ražošanai novirzīt papildu 300 000 m3 bērza koksnes gadā.

AS "Latvijas Finiera" Bērza lietkoksnes nodrošinājuma dienesta direktors Artis Podnieks: "Tievāku koku izmantošana ražošanā ir iespēja meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem novirzīt vairāk bērza koksnes saplākšņa produktu ražošanai. Uzskatām, ka labās bērza audzēs varēs saražot līdz pat 60% finierkluču. Esam pārliecināti, ka finierklučus varēs iegūt jau kopšanas cirtēs, tādējādi palielinot mežaudzes vērtību. Ticam, ka kopīgiem spēkiem savos mežos varam saimniekot vēl labāk un produktīvāk."

Kuldīgas ražotnes vajadzībām izgatavota unikāla hibrīdlobmašīna, kas apvieno divas tradicionāli finieru lobīšanā izmantotās tehnoloģijas - vārpstas un bezvārpstas, dodot iespēju nolobīt finierklučus līdz pat 25 mm serdenim.

AS "Latvijas Finieris" Iekārtu rūpnīcas direktors Māris Bumbieris: "Šis projekts "Latvijas Finiera" Iekārtu rūpnīcai bija jauna veida izaicinājums. Mēs ne tikai projektējām un izgatavojām finierkluču padeves un koksnes blakusproduktu līnijas, bet sadarbībā ar piegādātāju izgatavojām arī vairākus mezglus jaunajai hibrīdlobmašīnas līnijai. "Kuldīgas fabrikā" uzstādīta arī kompakta finierkluču hidrotermiskās apstrādes kamera, kur baļķi tiek termiski sagatavoti lobīšanai, izmantojot tvaika metodi. Šāda sistēma uzņēmumam nav jaunums, jo līdzīga darbojas finieru rūpnīcā "Likmere" Lietuvā, taču Latvijā šāda tehnoloģija ir pie mums pirmajiem. Pateicoties recirkulācijai, tā nodrošina ievērojami zemāku ūdens patēriņu, tādējādi priekšattīrīšanas iekārtās un centralizētajā notekūdeņu savākšanas sistēmā nokļūs pavisam neliela daļa apstrādes procesā izmantotā ūdens."

Ilgtspējīga pieeja īstenota arī ražotnes ēkas būvniecības procesā, izmantojot līmētās koka konstrukcijas, kas akumulē CO2. Lai uzlabotu energoefektivitāti, uz ēkas jumta uzstādīti saules paneļi.

"Ir patīkami vērot, ka katra nākamā jaunā finieru ražošanas līnija uzlabo darba apstākļus strādājošajiem. Piemēram, Kuldīgas ražotnē lobnazi vairs nemaina ar rokām, bet to precīzi, kontrolēti, droši izdara robota roka. Automatizācija ir tādā līmenī, ka iekārtas operators gandrīz visu procesu kontrolē no komandcentra," turpina M. Bumbieris.

"Kuldīgas fabrika" atrodas Kuldīgā, Ganību ielā 12 - teritorijā, kur jau vairākus gadus darbojas "Latvijas Finiera" koklaukums. Jaunā ražotne strādās divās maiņās, kopumā ar laiku dodot darbu līdz pat 30 speciālistiem, kā arī virknei dažādu vietējo ārpakalpojumu sniedzēju.

Kuldīga kā attīstības un investīciju galamērķis nav izvēlēts nejauši. Kurzemes reģiona ekonomiskās izaugsmes potenciāls un kokrūpniecības spēcīgās tradīcijas, kā arī resursu pieejamība, pamatoja uzņēmuma izvēli savulaik izveidot finierkluču pieņemšanas laukumu, vienlaikus jau plānojot nākotnes attīstības scenārijus.