No 2019. līdz 2022.gadam Latvijas lauksaimniecībā un lauku attīstībā ieguldīti vairāk nekā divi miljardi eiro, informē Zemkopības ministrijā (ZM).

Kā norāda ZM, lielāko daļu no četru gadu laikā nozarē ieguldītā finansējuma lauksaimnieki saņēma tiešajos maksājumos. Kopumā 1,2 miljardi eiro tika izmaksāti vairāk nekā 55 000 lauksaimnieku.

Vienlaikus vairāk nekā 700 miljoni eiro ieguldīti Latvijas lauku attīstībā, kopumā valsts subsīdijām lauksaimniecības nozarē četros gados pieaugot par 96,9 miljoniem eiro.

Tāpat izveidota atsevišķa atbalsta programma mazajiem lauksaimniekiem, kur kopumā no 2019. līdz 2022.gadam mazo lauksaimnieku atbalstam piešķirti 32,5 miljoni eiro, no tiem 11 miljoni eiro no valsts budžeta.

Savukārt kooperatīvu attīstībai četros gados valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta veidā izmaksāti aptuveni 12,8 miljoni eiro.

Vienlaikus ministrijā uzsver, ka, lai mazinātu pandēmijas negatīvo ietekmi un stimulētu ekonomiku, 2020. un 2021.gadā kopumā nozarei piešķirti 149 miljoni eiro, savukārt Krievijas kara Ukrainā radīto negatīvo seku mazināšanai Latvija, saskaņojot ar Eiropas Komisiju atbalsta mehānismus, izmantoja ES ārkārtas pielāgošanas atbalstu un kopumā atbalstam no ES un valsts budžeta piešķirti 19,2 miljoni eiro.

Tāpat ZM norāda, ka, lai veicinātu efektīvu un atbildīgu risku pārvaldību lauksaimniecībā, četru gadu laikā sējumu, stādījumu un lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanas polišu izmaksu daļējai kompensēšanai piešķirti 44 miljoni eiro, apdrošinot vairāk nekā 1,2 miljonus hektāru.

Vienlaikus stiprināta arī Zemes iegādes kreditēšanas programma, dodot iespēju jaunajiem lauksaimniekiem, kā arī mazām un vidējām saimniecībām saņemt aizdevumu savas lauksaimnieciskās darbības attīstīšanai, nodrošinot Latvijas zemes resursu saglabāšanu Latvijas lauksaimniekiem.

Programmas laikā no 2019. līdz 2022.gadam izsniegti vairāk nekā 1000 aizdevumu zemes iegādei par vairāk nekā 62 miljoniem eiro.

Tāpat pēdējos četros gados lauksaimniecības nozares izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanā ieguldīti 27,6 miljoni eiro, savukārt, zinātnē un pētniecībā - vairāk nekā 6,5 miljoni eiro, tai skaitā zinātniskās darbības attīstībai Viļānos iegādāta zeme Agroresursu un ekonomikas institūtam un Pūrē iegādāta zeme Dārzkopības institūtam.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA) norāda, ka "šajā periodā ieguldītais finansējums veicināja Latvijas lauksaimniecības nozares pakāpenisku virzību uz Eiropas Zaļā kursa mērķiem, sekmēja mazo un vidējo saimniecību, kooperācijas un bioloģiskās lauksaimniecības attīstību Latvijā."