Jaunajā ražas sezonā lauksaimniecības uzņēmums Scandagra Latvia uzsācis jaunu projektu – Kompetenču centra ierīkošanu Zemgalē. 

Jaunajā centrā tiks veikti dažādi izmēģinājumi, tai skaitā jaunu produktu testēšana Latvijas klimatiskajos apstākļos. Kompetenču centrs ierīkots ar mērķi veicināt ne tikai uzņēmuma darbinieku profesionālo kompetenci, bet arī piesaistīt daudz plašāku auditoriju – lauksaimniekus un topošos agronomus. Centru paredzēts atvērt 2024. gada pavasarī.

Scandagra Latvia Kompetenču centra ideja ir aizgūta no ārvalstu prakses. Tā sniegs unikālu iespēju lauksaimniecības nozares pārstāvjiem paplašināt savu zināšanu loku par dažādiem produktiem un šķirnēm tieši Latvijas apstākļos. Šis ir nozīmīgs notikums nozarē, jo vietējā mērogā arī iepriekš ir veikti izmēģinājumi, taču Kompetenču centrs izcelsies gan ar jaunu pieeju, gan plašāku tēmu klāsta aptveršanu. Kompetenču centrā tiks veikta dažādu produktu testēšana Zemgales reģiona klimatiskajos apstākļos, tajā skaitā veikti arī minerālmēslu izmēģinājumi, sertificētu graudaugu šķirņu un rapša hibrīdu salīdzināšana, noteikts to ražas potenciāls un citi lauksaimniekiem būtiski rādītāji, pirms produkti tiek piedāvāti klientiem.

Mērķtiecīgi izmēģinājumi ir lauksaimniecības nozares stūrakmens, kas arī ir viens no Scandagra Latvia ilgtermiņa attīstības mērķiem. Izmēģinājumu veikšana ir ļāvusi atlasīt piemērotākos produktus Scandagra Latvia produktu portfelī, kā arī veicinājusi uzņēmuma darbinieku profesionalitāti.  “Scandagra Latvia tuvojas 15. jubilejas gads – uzņēmums jau kopš 2009. gada nodarbojas ar lauksaimniekiem nepieciešamo preču tirdzniecību, graudu pirkšanu un pārdošanu. Mūsu darbības pamatā vienmēr bijusi vēlme atlasīt lauksaimnieku prasībām un tirgus vajadzībām atbilstošas lauksaimniecības izejvielas. Esmu gandarīts, ka Latvijā varēsim atklāt Kompetenču centru, kas būs ieguldījums kā uzņēmuma, tā visas nozares attīstībā, “ skaidro Scandagra Latvia vadītājs Artūrs Kokts. 

Paredzēts, ka bez plaša spektra izmēģinājumu veikšanas, Kompetenču centrs būs arī vieta, kur satikties lauksaimniekiem un speciālistiem, apmainīties pieredzē un iegūt jaunas zināšanas. Jau nākamajā gadā ir plānots rīkot vairākas profesionālās sesijas jeb “Meistarklases uz lauka”. Latvijas lauksaimniekiem būs iespēja pieteikties vienai vai vairākām sesijām. Meistarklases vadīs uzņēmuma Scandagra eksperti, kā arī piesaistīto sadarbības partneru pārstāvji. Kompetenču centrs būs atvērts ikvienam lauksaimniekam arī jebkuru citu dienu, kad nenotiks plānotās sesijas, un tā apmeklēšana kopā ar Scandagra Latvia pārstāvi varēs notikt klientam izdevīgā dienā un laikā, to iepriekš saskaņojot.