SEB banka piešķīrusi finansējumus 1,4 miljonu eiro apmērā zemnieku saimniecības “Kraujas” Dobeles novada Bikstu pagastā modernizācijai.

Finansējums paredzēts fermas kompleksa paplašināšanai un tehnoloģisko iekārtu iegādei, skābbarības novietnes izveidei, kā arī energoefektivitātes palielināšanai. Projekts tiek realizēts ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu.

Piesaistītais finansējums zemnieku saimniecībai “Kraujas” ļaus uzbūvēt jaunu skābbarības novietni 2400 kubikmetru apjomā, būtiski paplašināt esošo kūti (tiks izveidotas jaunas guļvietas 142 lopiem), veikt pārbūves darbus slaukšanas robotu uzstādīšanai. Kūts tiks aprīkota ar diviem slaukšanas robotiem, jumta kori, kūts sānu aizkariem un citu aprīkojumu. Vienlaikus finansējums paredzēts arī saimniecības energoefektivitātes celšanai – tiks uzstādīti saules paneļi. 

“Ieguldot šo finansējumu, varēsim būtiski paplašināt fermu, uzlabot mikroklimatu, nodrošinot vajadzīgo mitruma, ventilācijas un temperatūras līmeni lopu labturībai. Tāpat veiksim virkni tehnoloģisku uzlabojumu un uzlabosim skābbarības uzglabāšanas veidu. Šobrīd skābbarība daļēji tiek sagatavota skābbarības bedrēs, bet otra daļa – uz lauka veidojot kaudzes. Tā nevar nodrošināt nemainīgi augstu barības kvalitāti visas sezonas laikā. Pēc projekta realizācijas visu nepieciešamo skābbarību esošajiem lopiem, kā arī plānotajam ganāmpulka pieaugumam būs iespējams sagatavot skābbarības novietnēs, kur barības sagatavošanas process ir vieglāk organizējams. Rezultātā tiks sagatavots pilnvērtīgs uzturs liellopu vajadzībām. Viss minētais ļaus mums paplašināt ganāmpulku un palielinās saimniecības darbības efektivitāti,” stāsta zemnieku saimniecības īpašnieks Ingars Ronis.

“SEB bankai jau vēsturiski ir veidojusies ļoti plaša sadarbība ar lauksaimniekiem visos Latvijas novados. Mēs izprotam lauksaimniecības nozares vajadzības un varam saimniecībām piedāvāt dažādus finanšu produktus, kas palīdz celt Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju. Atslēgas vārds lauksaimniecībā šodien ir “efektivitāte”, tāpēc priecājamies par katru saimniecību, kura, līdzīgi kā “Kraujas”, domā par visiem iespējamajiem veidiem savas efektivitātes celšanai,” saka SEB bankas Mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas vadītājs Ģirts Priede.

Zemnieku saimniecība “Kraujas” darbību uzsāka 1992. gadā. Šobrīd  ganāmpulkā ir 180 liellopi, bet pēc investīciju ieguldīšanas ganāmpulku plānots būtiski paplašināt. Saimniecības darbības pamatvirzieni ir piena lopkopība un augkopība.