Ar "Salt" zīmolu strādājošais elektronisko cigarešu ražotājs "Pro Vape" Satversmes tiesā (ST) ir apstrīdējis no nākamā gada paredzētos aromātu ierobežojumus elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm.

Kā liecina ST lēmums, tiesa pēc "Pro Vape" pieteikuma ir ierosinājusi lietu un vērtēs, vai Satversmes 105.panta pirmajiem trim teikumiem atbilst šī gada sākumā Saeimas pieņemtie grozījumi Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, kas no nākamā gada liegs laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus.

Elektronisko smēķu ražotājs apstrīdējis likuma grozījumu normas, kas noteiks, ka laist tirgū būs aizliegts elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, izņemot aromatizētājus, kas rada tabakas smaržu vai garšu. Tāpat būs aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, ja smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu, tostarp jaunieviestu tabakas izstrādājumu, sastāvā ir piedevas, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu, tajā skaitā mentols, tā analogi un geraniols.

Uzņēmums prasa izvērtēt šo izmaiņu atbilstību Satversmes 105.panta pirmajiem trim teikumiem, kas nosaka, ka Latvijā ikvienam ir tiesības uz īpašumu, īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm un īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.

ST ir aicinājusi Saeimu līdz 2.septembrim iesniegt tiesai savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Kā ziņots, Saeima 2024.gada 11.janvārī pieņēma plašus grozījumus Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, tostarp no 2025.gada nosakot aizliegumu laist tirgū elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus. Kā izņēmumi elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem būs atļauti likuma pielikumā minētie aromatizētāji, kas rada tabakas smaržu vai garšu.

Tāpat tika noteikti dažādi ierobežojumi attiecībā uz tabakas aizstājējproduktu izplatīšanu, kas stājās spēkā agrāk. Likumā arī noteikts aizliegums tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes aizliegts pārdot patērētājam un patērētājam aizliegts tās iegādāties, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.

Likumā tika noteikts ierobežojums ražot un laist tirgū tabakas izstrādājumus un citus smēķēšanas produktus, kas vizuāli atgādina saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas. Ar grozījumiem likumā tika nostiprinātas arī prasības, kādām jāatbilst tabakas aizstājējproduktiem, lai tos varētu laist tirgū, tostarp prasības sastāvam, iepakojuma noformējuma nosacījumi un informācija, kas produktiem jāpievieno.

Ar grozījumiem pašlaik tabakas izstrādājumiem, elektroniskām smēķēšanas ierīcēm un to uzpildes tvertnēm likumā jau noteiktie tirdzniecības un reklamēšanas ierobežojumi, kā arī sponsorēšanas un iepakojuma nosacījumi tiks attiecināti arī uz tabakas aizstājējproduktiem un tabakas karsēšanas ierīcēm. Tas būs spēkā no šī gada 1.augusta. Tāpat noteikts naudas sods par tabakas aizstājējproduktu aprites regulējuma pārkāpumiem, piemēram, to iegādāšanos internetā. Līdz šim tabakas karsēšanas ierīces, kā arī tabakas aizstājējprodukti likumā netika regulēti.

Noteikts, ka tabakas aizstājējproduktā maksimālā nikotīna koncentrācija nepārsniedz četrus miligramus uz gramu. Likumā tabakas aizstājējprodukts definēts kā produkts, kurš satur vai nesatur nikotīnu (izņemot ārstniecības līdzekļus, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes), un kuru paredzēts izmantot līdzīgi vai līdzīgiem mērķiem kā tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, bezdūmu tabakas izstrādājumus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes neatkarīgi no nikotīna satura šajos produktos un to lietošanas veida.

Valsts ieņēmumu dienestam (VID) noteiktas tiesības konfiscēt no trešām valstīm komerciālos pasta sūtījumos nosūtītus tabakas izstrādājumus, tabakas aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes, kuru saņēmējs ir fiziskā persona. Valsts policijai (VP) un pašvaldības policijai jau līdz šim likumā noteiktas tiesības sekot līdzi, lai tiek ievēroti aizliegumi par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektroniskās smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu pārdošanas aizliegumu konkrētās vietās. Tagad likumā šīs tiesības attiecinātas arī uz tabakas aizstājējproduktiem.

Likumā arī pastiprināti sodi par tabakas produktu aprites pārkāpumiem. Par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem, piemēros naudas sodu pārdevējam no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 7100 eiro. Līdz šim par šo produktu pārdošanu 18 gadus nesasniegušām personām pārdevējam varēja piemērot sodu no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai - no 700 līdz 1400 eiro.

"Pro Vape" pārstāvji uzreiz pēc likuma grozījumu pieņemšanas tos kritizēja, izsakot pieļāvumus, ka izmaiņas būšot "ļoti izdevīgas nelegālajam tirgum". Pēc "Pro Vape" aplēsēm, aptuveni 90% beztabakas produktu tirgus veido produkti ar garšām. "Rezultātā pieņemtais aizliegums izmantot aromatizētājus, izņemot tabakas, varētu tikt uzskatīts par efektīvu visu šīs produktu grupas aizliegumu," izteicās uzņēmuma pārstāvji, atzīmējot, ka, aizliedzot produktus, pēc kuriem pastāv pieprasījums, palielinās risks, ka patērētāji iegādāsies šos produktus nelegālajā tirgū.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Pro Vape" 2022.gadā strādāja ar 76,285 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 93,1% vairāk nekā 2021.gadā, vienlaikus kompānijas peļņa saruka par 38,9% un bija 6,452 miljoni eiro. 2023.gada darbības rezultāti vēl nav pieejami.

Kompānija reģistrēta 2016.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Pro Vape" īpašnieki ir Mārtiņš Jamonts, kuram caur "MJ Holding" pieder 75% uzņēmuma daļu, un Edžus Picka, kuram caur "TP Holding" pieder 25%.