VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 128,436 miljoni eiro, kas ir par 7,6% vairāk nekā 2022.gada attiecīgajā periodā, taču koncerna zaudējumi pieauga sešas reizes un bija 2,656 miljonu eiro apmērā, liecina kompānijas publiskotā informācija.

Vienlaikus paša LDz apgrozījums 2023.gada pirmajā pusgadā bija 80,296 miljonu eiro apmērā, kas ir par 20,8% vairāk nekā 2022.gada attiecīgajā periodā. Tajā pašā laikā LDz apgrozījums šogad pirmajā pusgadā pirms finanšu līdzsvara maksājumiem bija 76,824 miljoni eiro, bet zaudējumi bija 3,472 miljoni eiro.

2023.gada pirmajā pusgadā LDz publiskās lietošanas infrastruktūra ir izmantota, lai pārvadātu 7,746 miljonus tonnu kravu, kas ir par 36,7% mazāk nekā pērn pirmajā pusgadā, un 8,221 miljonu pasažieru, kas ir pieaugums par 19,5%.

Šogad pirmajā pusgadā vilcienu nobraukto kilometru skaits, ieskaitot tehnoloģiskos vilcienus, bet bez LDz pašu vajadzībām veiktajiem kilometriem, salīdzinot ar 2022.gada pirmo pusgadu kopumā ir samazinājies par 16,9%, tostarp kravu pārvadājumos bija kritums par 37,9%, kamēr pasažieru pārvadājumos bija pieaugums par 0,9%.

Lielākais īpatsvars kravu pārvadājumos šogad pirmajā pusgadā bija importa pārvadājumiem, kas veidoja 59,4% no kopējiem pārvadājumiem. To apjoms 2023.gada pirmajā pusgadā bija 4,601 miljons tonnu, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo pusgadu ir samazinājums par 48,3%.

2023.gada pirmajā pusgadā būtiskāko pārvadājumu daļu veidoja graudu, graudu pārstrādes produktu, sēklu un augļu pārvadājumi (31,1%), naftas un naftas produktu pārvadājumi (18,9%) un akmeņogļu pārvadājumi (14,6%). Koksnes un tās izstrādājumu pārvadājumu īpatsvars kopējā pārvadājumu apmērā bija 3,4%, minerālmēslu pārvadājumu īpatsvars - 1,2%,  bet pārējo kravu īpatsvars veidoja 30,8%.

"Samazinoties kravu pārvadājumu apjomiem, turpinās darbs pie koncerna darbības efektivitātes veicināšanas, pārskatot biznesa, organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, lai palielinātu koncerna saimnieciskās darbības efektivitāti un samazinātu izmaksas, kā arī nodrošinātu koncerna konkurētspējīgu un ilgtspējīgu darbību nākotnē," teikts vadības ziņojumā.

Vienlaikus vadības ziņojumā arī norādīts, tā kā būtiska izmaksu daļa ir saistīta ar darbinieku resursiem - darba samaksas izmaksām, pārskatot organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, 2023.gadā turpināsies iepriekšējos gados sāktā koncerna darbinieku skaita optimizācija.

Lai veicinātu koncerna biznesa modeļa īstenošanu, koncerna sabiedrībām ir izstrādāti biznesa plāni līdz 2025.gadam un rīcības plāni laika posmam līdz 2025.gadam. Koncerna biznesa modelis ir balstīts uz tā rīcībā esošajiem aktīviem, vienlaikus būtiski paplašinot koncerna jau esošās darbības jomas, attīstot ekspedīcijas darbību, tostarp jūras ekspedīciju, autotransporta ekspedīciju, noliktavu pakalpojumus, papildu pēcapstrādes pakalpojumu un citus.

Pēc vadības ziņojumā minētā, kravu pārvadājumu un loģistikas biznesa virziena nākotnes prioritātes ir kravu pārvadājumi, specializētas kravas, cieša sadarbība ar ostu pārvaldēm un ostu termināļiem, kā arī vienots loģistikas piedāvājums.

"LDz un visa valsts transporta un loģistikas nozare tieši konkurē ar tuvākajām kaimiņvalstīm - Lietuvu un Igauniju - par pārvadājumu piesaisti Latvijas tranzīta koridoram. Infrastruktūras pakalpojumu efektivitāte būs viens no izšķirošajiem faktoriem konkurences cīņā par kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu," piebilsts vadības ziņojumā. 

2023.gadā LDz koncerna un LDz galvenās prioritātes un mērķi ir saistīti ar uzņēmumu darbības efektivitātes būtisku palielināšanu un finanšu līdzsvara nostabilizēšanu, kā arī ar jaunizstrādāto organizatorisko un tehnoloģisko procesu ieviešanu un pastāvīgu pilnveidošanu. Līdz ar koncerna darbības virzienu pārskatīšanu un efektivitātes veicināšanu 2023.gadā būtiska uzmanība tiek pievērsta mērķa tirgu un kravu segmentu diversifikācijai, piesaistot kravu pārvadājumus jaunos tirgos, izstrādājot jaunus pakalpojumus.

Jau vēstīts, ka LDz koncerna apgrozījums pērn pirmajā pusgadā bija 119,354 miljoni eiro, bet zaudējumi veidoja 439 000 eiro. 
Savukārt pagājušajā gadā kopumā koncerna apgrozījums bija 254,788 miljoni eiro, kas ir par 2,3% vairāk nekā 2021.gadā, taču koncerns cieta 2,368 miljonu eiro zaudējumus pretstatā peļņai gadu iepriekš.

"Latvijas dzelzceļš" ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, "LDz Cargo", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums "LDz ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums "LDz apsardze" un loģistikas uzņēmums "LDz loģistika".