Rīgas Centrālās pasažieru dzelzceļa stacijas mezgla izmaksas "Rail Baltica" projektā varētu sasniegt 888 miljonus eiro, no kuriem kopumā patlaban iztrūkst 570,857 miljoni eiro, secināts Valsts kontroles (VK) ziņojumā par "Rail Baltica" Latvijas posma tvēruma izmaiņu pieņemšanas gaitu.

Patlaban ir noslēgts līgums ar izmaiņām par Rīgas Centrālās pasažieru stacijas mezgla izbūvi 565,148 miljonu eiro vērtībā, pieejamais finansējums ir 317,143 miljoni eiro, kamēr kopējais finansējuma iztrūkums ir 570,857 miljoni eiro, bet finansējuma iztrūkums noslēgtā līguma ietvaros - 248,005 miljoni eiro.

Pēc Satiksmes ministrijā (SM) minētā, patlaban no pieejamā finansējuma Centrālās stacijas mezgla izbūvei iztērēti aptuveni 106 miljoni eiro.

No kopējā pieejamā finansējuma 317,143 miljonu eiro apmērā, 263,508 miljoni eiro ir Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējums, kamēr 53,635 miljoni eiro ir Latvijas finansējums.

VK norāda, ka SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) pasažieru stacijas kopējās izmaksas varētu sasniegt 258,5 miljonus eiro, Rīgas Centrālās pasažieru stacijas pamattrases, tostarp dzelzceļa tilta - 557,9 miljonus eiro, projektēšanas - 34,5 miljonus eiro, bet uzraudzības izmaksas varētu veidot 37,1 miljonu eiro.

Salīdzinājumā ar 2023.gada aplēsēm kopējās Rīgas Centrālās pasažieru stacijas mezgla izmaksu prognozes pieaugušas par 0,4%, kad izmaksas tika novērtētas 884,8 miljonu eiro apmērā, kamēr salīdzinājumā ar 2021.gada aplēsēm - par 36,8%, kad izmaksas tika aplēstas 649,3 miljonu eiro apmērā.

VK norāda, ka 2019.gadā EDzL un pilnsabiedrības "BeReRix" līgums par "Rail Baltica" Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbiem paredz izmaksas 430,538 miljonu eiro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Līgumā nav ietveri dzelzceļa energoapgādes un vadības inženiersistēmu darbi, kas attiecas uz 1435 milimetru platuma sliedēm, jo tie ir AS "RB Rail" atbildībā, kā arī, iespējams, darbi, kas attiecas uz soliņu un speciālā aprīkojuma iegādi, kas būs jāveic infrastruktūru pārvaldniekam.

Pēc līguma noslēgšanas tajā ir veikti vairāki grozījumi par izmaiņām un papildu darbu veikšanu, kas atbilstoši SM apstiprinātajiem izmaiņu rīkojumiem līdz 2024.gada martam veido izmaksu pieaugumu 134,61 miljona eiro apmērā, un aktuālā Rīgas Centrālās pasažieru stacijas mezgla līguma kopējā summa ir palielinājusies līdz 565,148 miljoniem eiro.

Atbilstoši EDzL sniegtajai informācijai un veiktajām aplēsēm par nākotnē sagaidāmo izmaksu pieauguma prognozēm Rīgas Centrālās pasažieru stacijas mezgla līgumu izmaiņu pieaugums varētu sasniegt aptuveni 165,9 miljonus eiro, kur 134,6 miljoni eiro ir jau ar SM saskaņotās izmaiņas, bet 31,3 miljoni eiro ir nākotnes prognoze.

EDzL pārstāvji skaidrojuši VK, ka izmaksas kāpušas vairāku iemeslu dēļ, tostarp saistībā ar līgumā paredzētiem darbiem, kuri veicami par atsevišķu atlīdzību, saistībā ar būvprojekta grozījumiem, kuri izriet no AS "RB Rail" grozītā operacionālā plāna un Rīgas mezgla darbības plāna saistībā ar "RB Rail" izsniegto prasību par pasažieru platformas paaugstināšanu, saistībā ar izmaiņām, kuras izriet no veiktajām izmaiņām "Rail Baltica" būvprojektēšanas vadlīnijās, kā arī saistībā ar pārprojektēšanas darbiem un papildu izmaksām saistībā ar novēlotu finansējuma saņemšanu.

VK veiktajā revīzijā arī konstatēts, ka SM Ministru kabinetā nav virzījusi izskatīšanai Rīgas Centrālās pasažieru stacijas mezgla līgumu pirms tā noslēgšanas, kā arī tas nav sniedzis atļauju uzņemties no tā izrietošās iespējamās finansiālās saistības, kas varētu pārsniegt ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līgumiem piešķirto finansējumu, tostarp iespējamās laušanas gadījumā.

Konstatēts, ka Ministru kabinets netika iesaistīts arī ar Rīgas Centrālās pasažieru stacijas mezgla līgumu saistīto izmaiņu rīkojumu apstiprināšanā, ar kuriem sākotnēji noslēgtā līguma izmaksas pieauga par 134,61 miljonu eiro. Arī par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu minēto darbu pabeigšanai vai neattiecināmajām izmaksām detalizēta informācija nav sniegta.

Jau ziņots, ka otrdien, 11.jūnijā, MK izskatīja SM sagatavoto informatīvo ziņojumu par "Rail Baltica" projekta tvērumu un īstenošanas plāniem, nodrošinot projekta funkcionalitāti un starpvalstu dzelzceļa līniju savienojumu. Valdība izvērtēja arī piedāvāto "Rail Baltica" projekta pirmās kārtas ieviešanas tvērumu līdz 2030.gadam, kuras īstenošanas izmaksu aplēses ir 6,4 miljardi eiro.

Ministri bija vienisprātis, ka Latvijas prioritātei pirmajā ieviešanās kārtā ir jābūt pilnvērtīgai Rīgas integrācijai. Tādēļ valdība nolēma, ka ir nepieciešams meklēt risinājumus, kā pilnvērtīgi integrēt Rīgu gan no dienvidu, gan no ziemeļu puses jau "Rail Baltica" projekta pirmajā kārtā.

Otrs būtiskais diskusiju jautājums bija par finansējumu. Sēdē secināts, ka pilna tvēruma "Rail Baltica" projekta īstenošanai Latvijā būs nepieciešams lielāks investīciju apjoms, nekā sākotnēji plānots.

Ministri vienojušies, ka ir jāmeklē alternatīvi finansēšanas modeļi. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P) piedāvā skatīties uz nākamajām daudzgadu budžeta sarunām. Ja tiks saglabāts Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, varētu pretendēt arī uz Eiropas finansējumu. Tāpat tiek izskatīta iespēja par privāto un publisko partnerību un citiem modeļiem. Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) gan uzsvēra, ka tās visas ir tikai idejas un par finansēm valdība lems līdz 30.septembrim.

Tāpat ziņots, ka atbilstoši "Rail Baltica" izmaksu un ieguvumu jaunākās analīzes datiem dzelzceļa līnijas kopējās izmaksas Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro, tostarp projekta pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu veidot 15,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā - 6,4 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017.gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
Vienlaikus atjaunotajā izmaksu un ieguvumu analīzē secināts, ka "Rail Baltica" projekts joprojām ir ekonomiski pamatots, un paredzams, ka tas radīs iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumu par 0,5 līdz 0,7 procentpunktiem gadā, sniedzot 15,5 līdz 23,5 miljardu netiešo eiro IKP pieaugumu Baltijas valstīm.

"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma - 1435 milimetru - dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā. Dzelzceļa līniju "Rail Baltica" plānots atklāt secīgi pa posmiem laikā no 2028.gada līdz 2030.gadam.