Lietuvas lielākais rūpniecisko atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Žalvaris” iegādājies 75% plastmasas atkritumu pārstrādes uzņēmuma “Grindplast” akciju. 

Latvijas uzņēmums nodarbojas ar dažādu plastmasas atkritumu pārstrādi, tostarp plastmasas iepakojumiem, pudelēm, atkritumu konteineriem. Līdz ar darījumu “Žalvaris” plāno apvienot plastmasas atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi.

“2023. gadā “Žalvaris” pievienojās “GreenGroup” – korporatīvajai grupai, īstenojot stratēģiju, kas balstīta aprites ekonomikas principos. Tās mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk jēlmateriāla no visiem atkritumu veidiem, pārstrādāt to un atgriezt izmantošanai tirgū. Latvijas uzņēmuma “Grindplast” iegāde palīdzēs šīs stratēģijas īstenošanā. Tādējādi mēs varēsim daudz efektīvāk pārvaldīt plastmasas atkritumu ieguvi no industrijas un uzņemties arī tās pārstrādi,” norāda Vitoldas Sapožnikovas, “Žalvaris” izpilddirektors.

Latvijas uzņēmuma “Grindplast” ikgadējais apgrozījums ir ap 1,7 miljoniem eiro, un tam ir kapacitāte gada laikā pārstrādāt līdz par 17 000 tonnu plastmasas atkritumu. Pārstrādes laikā “Grindplast” saražo dažādus otrreizējās pārstrādes platsmasas jēlmateriālus, ko izmanto jaunu plastmasas detaļu un veidņu ražošanā. 

“Žalvaris” iegādājies 75% “Grindplast” akciju, bet 25% pieder “Grind Fibers OU”. Abas puses vienojušās neizpaust darījuma summu un citas ar to saistītās detaļas.

Šis nav pirmais “Žalvaris” starptautiskais darījums. Uzņēmums ir sadarbības partneris industriālo atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes tirgos Baltijā, Polijā, Vācijā, Šveicē, Francijā un citās Eiropas valstīs.

2023. gadā “Žalvaris” ievāca un apstrādāja 63 000 tonnu atkritumu, no kuriem 46% bija bīstamie atkritumi, bet 54% – nekaitīgie. Pērn 54% no kopējā ievāktā un apstrādātā atkritumu apjoma tika izmantoti pārstrādē un ražošanā.  Salīdzinājumam – 44% tika lietoti enerģijas un siltuma ražošanai.

Vitoldas Sapožnikovas norāda, ka “Grindplast” iegāde ir daļa no “GreenGroup” attīstības plāna Baltijas valstīs, kas nostiprinās grupas pozīcijas kā lielākajai integrētās pārstrādes grupai Centrāleiropā rūpniecisko atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes nozarē. Lietuvā “GreenGroup” grupā ietilpst atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Žalvaris” un divi plastmasas pārstrādes uzņēmumi “Esco” un “GreenTech Baltic”.

Vienlaikus “Žalvaris” pieder koka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Žalvaris Wood” un nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmums “Žalvaris Autoscrap”.