Šā gada 1.jūlijā stāsies spēkā izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā, paredzot atbildību tekstilizstrādājumu ražotājiem un tirgotājiem, nosakot dabas resursu nodokļa likmi 0,50 eiro apmērā par vienu tirgū laisto tekstilizstrādājumu, t.sk. apģērbu un apavu kilogramu.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai "Latvijas Zaļais punkts" ir sācis līgumu slēgšanu ar tekstila izstrādājumu ražotājiem un tirgotājiem, tādējādi nodrošinot dabas resursa nodokļa 100% atbrīvojumu, kā arī nodrošinās tekstila izstrādājumu atkritumu savākšanu, atkārtotu lietošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

"Latvijas Zaļā punkta" direktors Kaspars Zakulis: "Lai arī tekstilizstrādājumu apsaimniekošana ražotāju atbildības sistēmas ietvaros stāsies spēkā tikai šogad no 1.jūlija, jau kopš pērnā gada novembra esam mērķtiecīgi strādājuši pie tā, lai ražotāji un tirgotāji varētu iesaistīties tekstilizstrādājumu apsaimniekošanas sistēmā. Ņemot vērā īso laika sprīdi starp normatīvā regulējuma pieņemšanu un tā spēkā stāšanās termiņu, jau šobrīd esam gatavi saviem klientiem garantēt pilnvērtīgu iesaistīti tekstila atkritumu apsaimniekošanā, kas paredz mūsu klientiem 100% atbrīvojumu no DRN nodokļa. Lai arī 1.jūlijs šķiet gana tālu, mūsu pieredze rāda, ka itin bieži līgumu slēgšana un citu formalitāšu sakārtošana tiek atstāta uz pēdējo brīdi, kā rezultātā netiek saņemts atbrīvojums un nākas maksāt pilnu dabas resursu nodokli 100% apmērā."

Slēdzot līgumu ar ražotāju atbildības sistēmu "Latvijas Zaļais punkts, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai nodrošina konkrētu atkritumu veidu apsaimniekošanu, komersants, kurš pirmo reizi Latvijā realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto tekstila izstrādājumus, saņem 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa nomaksas. Savukārt ražotāju atbildības sistēma organizē šo atkritumu apsaimniekošanu, sabiedrības izglītošanu, klienta darbinieku apmācību par konkrētā atkritumu veida uzskaiti un atskaišu sagatavošanu, kā arī sniedz konsultācijas citos ar atkritumu apsaimniekošanu saistītajos jautājumos.

K.Zakulis skaidro, ka patlaban paredzētās izmaksas par tekstila apsaimniekošanu "Latvijas Zaļā punkta" klientiem varētu būt vismaz par 70% zemākas, nekā valstī noteiktā dabas resursu nodokļa likme: "Lai arī pagaidām Latvijā vēl tiek gaidīti detalizēti nosacījumi attiecībā uz tekstilizstrādājumu apsaimniekošanu, mūsu vairāk nekā četru gadu pieredze tekstila izstrādājumu atkritumu brīvprātīgā vākšanā, kā arī vairāk nekā 20 gadu pieredze citu atkritumu veidu (iepakojuma, elektrotehnikas un videi kaitīgo atkritumu) apsaimniekošanā ļauj jau savlaicīgi garantēt pilnvērtīgu tekstila izstrādājumu apsaimniekošanas gaidāmo prasību izpildi. Šo gadu laikā esam izveidojuši plašu tekstila šķirošanas vietu pārklājumu, kur kopā ar SIA "Eco Baltia vide" investēti teju 700 000 eiro. Tāpat veikts mērķtiecīgs darbs pie sabiedrības informētības par tekstila šķirošanas nozīmi un videi draudzīgu paradumu veidošanu ikdienā, kas ļauj mums būt soli priekšā faktiskajai sistēmas attīstībai valstī."

Lai arī Eiropas Savienības direktīvās noteikts, ka tekstila izstrādājumu atkritumu šķirošanas sistēmu tās dalībvalstīs jāievieš no 2025.gada, Latvija patlaban ir viena no pirmajām, nosakot sistēmas darbības sākumu pašvaldībās no 2023.gada sākuma, savukārt jau ražotāju atbildības sistēmas ievaros - no 2024.gada 1.jūlija. Ar mērķi pētīt labākos veidus tekstila šķirošanas sistēmas ieviešanai Latvijā, "Eco Baltia vide" kopā ar "Latvijas Zaļo punktu" kopš 2019.gada sāka pakāpeniski izvietot valsts reģionos speciālos tekstila dalītās vākšanas konteinerus. Patlaban tie izvietoti vairāk nekā 260 vietās, tostarp Rīgā, Pierīgā, Liepājā, Daugavpilī, Madonā, Saldū, Siguldā un citviet.