Paplašinot uzņēmuma darbību un vides pakalpojumu klāstu, Baltijā lielākais vides resursu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmums AS “Eco Baltia” šogad plāno iegādāties Latvijas vadošo videi kaitīgo un bīstamo atkritumu savākšanas un pārstrādes uzņēmumu SIA “Eko Osta”. 

Pušu noslēgtais pirkuma līgums, kura izpildei nepieciešama Latvijas Konkurences padomes (KP) apvienošanās atļauja, paredz 100% SIA “Eko Osta”  kapitāla daļu iegādi. 

Līdz ar darījuma noslēgšanu, SIA “Eko Osta” kļūs par vienu no “Eco Baltia” grupas vides apsaimniekošanas sektora uzņēmumiem, kas specializējas bīstamo un videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošanā. Vienlaikus jāuzsver, ka abu pušu klientiem, partneriem un darbiniekiem esošajos sadarbības līgumos un iestrādnēs izmaiņas nav plānotas. 

AS “Eco Baltia” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs: “Pēdējo gadu laikā esam būtiski paplašinājuši “Eco Baltia” darbības sfēras, nostiprinot savas tirgus pozīcijas starptautiskā mērogā kā pilna cikla vides resursu apsaimniekotājs. Videi kaitīgo un bīstamo atkritumu savākšanas un pārstrādes uzņēmuma iekļaušana “Eco Baltia” grupā ir būtisks solis ceļā mūsu attīstības stratēģijas realizācijai, soli pa solim aptverot to atkritumu plūsmu, ko iespējams pārstrādāt. Šis darījums nodrošinās veiksmīgāku atkritumu savākšanu un apriti segmentos, kur valstī noteikto normu izpilde līdz šim bijusi apgrūtināta. Tas būs ieguvums gan grupas uzņēmuma SIA “Latvijas Zaļais punkts” klientiem attiecībā uz videi kaitīgo atkritumu savākšana apjomu izpildi, gan valstij kopumā,  nodrošinot atkritumu pārstrādes mērķu izpildi.”

SIA “Eko Osta” pašreizējais akcionārs Andrejs Laškovs: “Jau vairāk nekā 20 gadus “Eko Osta” Latvijā nodrošina specifisku atkritumu apsaimniekošanu un citus pakalpojumus. Tas prasa īpašu pieeju un precizitāti visos uzņēmuma procesos, tādējādi garantējot, ka pakalpojumi tiek īstenoti atbilstoši augstākajām vides prasībām un teicamā kvalitātē. Vides apsaimniekošanas nozarei attīstoties ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī, saredzam uzņēmuma lielu izaugsmes potenciālu jau “Eco Baltia” uzņēmumu portfelī. Tas būs ieguvums gan “Eko Osta” partneriem, klientiem un darbiniekiem, gan arī valstij kopumā, veicinot visaptverošu negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanu.”

“Eko Osta” nodarbojas ar naftas produktiem piesārņotu ūdeņu un grunts, atstrādāto smēreļļu, organisko šķīdinātāju, izlietotu eļļas filtru un riepu savākšanu, pārvadāšanu ar peldošiem un sauszemes transportlīdzekļiem, attīrīšanu un pārstrādi, kā arī ģeoloģisko, hidroģeoloģisko, ģeoekoloģisko un ģeotehnisko izpēti, vides kvalitātes monitoringu un vides sanāciju. “Eko Osta” nodarbina aptuveni 70 darbinieku un tā apgrozījums 2023.gadā bija 7,79 miljoni eiro.

Jānis Aizbalts, AS “Eco Baltia” grupas vides apsaimniekošanas sektora vadītājs: “Pēdējos gados “Eco Baltia” piedzīvojusi strauju vides sektora attīstību, tostarp aptverot plašākus atkritumu apsaimniekošanas reģionus un materiālu veidus, kā arī attīstot otrreizējo izejvielu šķirošanu Latvijā un Lietuvā. Pērn esam paplašinājušies arī pilsētvides apsaimniekošanā, kur grupas vides sektora uzņēmuma “Eco Baltia vide” pieredze mērāma jau vairāk nekā desmit gadu garumā. “Eko Osta” papildinājums esošajam “Eco Baltia” uzņēmumu portfelim ļauj mums spert vēl lielākus soļus aprites ekonomikas veicināšanai valstī, vienlaikus nostiprinot mūsu pozīcijas tirgū kā pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu grupai.”

Uzņēmuma iegādi plānots veikt ar “Eco Baltia” meitas uzņēmuma SIA “Latvijas Zaļais punkts” starpniecību.  Darījumu finansēšanai plānots piesaistīt bankas finansējumu un darījuma summu puses vienojušās publiski neatklāt.