Šodien, 3.novembrī, plkst.10 Jelgavā notiks 7. starptautiskā Latvijas mežu sertifikācijas padomes konference "Zemes izmantošanas nozaru ilgtspēja – Eiropas vides politikas prasību un ģeopolitiskās realitātes apstākļos". 

Konference būs vērojama tiešraidē portālā www.db.lv, zemeunvalsts.lv, konferences.db.lv.

Konferences programma:

10.00 – 10.15   Konferences atklāšana

Irīna Pilvere, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes rektore

Edvards Ratnieks, Zemkopības ministra padomnieks

Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

Dr.silv. Linards Sisenis, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes Meža fakultātes dekāns

1. SESIJA STRATĒĢISKAIS REDZĒJUMS KONKURĒTSPĒJĪGAI UN KLIMATNEITRĀLAI EKONOMIKAI JAUNAJOS APSTĀKĻOS – UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ZINĀTNES KORELĀCIJA

10.15 – 10.40   Latvijas skatījums atjaunojamo energoresursu izmantošanā mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā

Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors

10.40 – 11.05   Latvijas uzņēmuma pienākumi un atbildība kara apstākļos (Par a/s “Latvijas Finieris” reakciju un darbībām, Krievijai uzsākot plašu iebrukumu Ukrainā 24. 02. 2022. ).

Uldis Biķis, AS Latvijas Finieris padomes priekšsēdētājs

11.05 – 11.30  Meža īpašnieku un valsts sadarbības pieredze resursu pārvaldībā Eiropas Savienībā

Aiga Grasmane, Latvijas Meža īpašnieku biedrības izpilddirektore

2. SESIJA ZEMES IZMANTOŠANAS, ZEMES IZMANTOŠANAS MAIŅAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS ( ZIZIMM ) SEKTORS, TĀ PERSPEKTĪVAS LAIKA PERIODĀ LĪDZ 2030 – PAREIZU INSTRUMENTU IZVĒLES VARIANTI

11.30 – 11.55   Enerģētiskā neatkarība ir resursu dažādība

Jurģis Miezainis, LMSP/Laflora enerģētikas politikas eksperts

11.55 – 12.20   Koksnes nozīme Latvijas bioekonomikas attīstība

Andrejs Domkins, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktors

12.20 – 12.45   Stādu audzēšanas izaicinājumi Eiropas regulu krustugunīs

Dr. Geol Ilze Ozola, Ezeru un purvu izpētes centra valdes locekle

12.45 – 13.45   Pusdienu pārtraukums

3. SESIJA KLIMATA PĀRMAIŅU MAZINĀŠANAS PLĀNI ZEMES IZMANTOŠANAS SEKTORĀ – BALTIJAS JŪRAS VALSTU SKATĪJUMS RESURSU ILGTSPĒJAS KONTEKSTĀ

13.45 – 14.10   Eiropas Savienības un Latvijas Republikas klimata politika, mērķi, uzdevumi, risinājumi

Dr. Dagnis Dubrovskis, VARAM Valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos

14.10 – 14.35   The Climate Challenge and Possible Roles for LULUCF (Klimata pārmaiņas un iespējamās ZIZIMM sektora lomas tajā)

David Ellison, PhD, Senior Researcher at Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

14.35 – 15.00   Towards implementation of the European Green Deal policies: challenges for the Nordic Forest sector (Ziemeļvalstu meža nozares iespējas un problēmas, ieviešot ES zaļā kursa politiku)

Maria Pohjala, Policy Advisor at Confederation of European Forest Owners (CEPF)

15.00 – 15.25  Forest resources in Central Europe for regional and global markets – a case study from Poland  (Meža resursi Centrāleiropā reģionālajiem un globālajiem tirgiem – Polijas piemērs)

Prof. Dr. hab. Piotr S. Mederski, Poznań University of Life Sciences (Polija)

15.25 – 15.45   Kafijas pauze

4. SESIJA FINANŠU INSTITŪCIJU ILGTSPĒJAS NOSACĪJUMI MEŽA UN SAISTĪTO NOZARU ATTĪSTĪBAI

15.45 – 16.05   Finanšu nozares redzējums pārejas posmā uz klimatneitralitāti

Edijs Kupčs, Swedbank Ražošanas uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītājs

16.05. – 16.30   Ilgtspējīga finansēšana banku skatījumā

Māris Saulājs, SEB Finanšu konsultāciju vadītājs

16.30. – 16.55  Ģeopolitiskais apskats: Sarežģīta ziema un izaicinājumi ilgtermiņā

Māris Saulājs, SEB Finanšu konsultāciju vadītājs

16.55 – 17.30   PANEĻDISKUSIJA Eiropas vides politikas prasības un reālās situācijas analīze – “winter is coming…”

Moderators: Izdevniecības “Dienas bizness” žurnālists Māris Ķirsons. Piedalās banku un zinātnes nozares pārstāvji

17.30   Konferences noslēgums