2023.gada 15.decembrī noslēdzās pieteikumu saņemšana izsludinātajā konkursā uz AS "Latvijas valsts meži" (LVM) valdes locekļu amatiem. Nominācijas komisija ir izskatījusi saņemtos pieteikumus un veikusi pretendentu atlasi konkursa otrajai kārtai.

Izsludinātajā konkursā uz LVM valdes locekļu amatiem kopumā saņemti 86 pieteikumi. Šobrīd ir noslēgusies konkursa pirmā kārta, kurā nominācijas komisija veica pieteikumus iesniegušo kandidātu atbilstības pārbaudi konkursa obligātajām minimālajām prasībām, pamatojoties uz kandidātu iesniegto informāciju. Pēc kandidātu atbilstības pārbaudes obligātajām minimālajām prasībām nominācijas komisija pieņēma lēmumu konkursa otrajai kārtai virzīt 26 kandidātus.

Konkurss tika izsludināts četriem LVM valdes locekļu amatiem trijos profilos. Konkursa kārtībā tiek meklēti divi valdes locekļi ar zināšanām par mežsaimniecību, meža zemes apsaimniekošanu un koksnes produktu vērtību ķēdēm, meža nozares un bioekonomikas attīstības tendencēm, vides un aprites ekonomiku, risku un kvalitātes vadību, starptautiskajiem tiesību aktiem dabas aizsardzības, vides un klimata pārmaiņu jomās.

Tāpat konkursā tiek meklēts valdes loceklis ar zināšanām finanšu, risku vadības, kvalitātes vadības, grāmatvedības uzskaites un naudas plūsmas pārvaldības, budžeta izstrādes un plānošanas procesa organizēšanas, komercdarbības ekonomikas, meža nozares un bioekonomikas attīstības tendenču, starptautisko tiesību aktu taksonomijas un ilgtspējīga finansējuma jautājumos.

Vēl viens valdes loceklis tiek meklēts ar zināšanām inovāciju attīstībā un ieviešanā, koksnes produktu vērtību ķēdēs, meža nozares un bioekonomikas attīstības tendencēs, mikroekonomikā, makroekonomikā, vides un aprites ekonomikā, kā arī starptautisko tiesību aktu un ilgtspējīgu ieguldījumu jomās.

Pēc 2023.gada maijā LVM pagaidu padomes neuzticības izteikšanas toreizējiem valdes locekļiem Jānim Lapiņam, Tomam Reiziņam un Jānim Stankevičam pašlaik uzņēmuma valdē strādā tās priekšsēdētājs Pēters Putniņš un četri pagaidu valdes locekļi - Valdis Kalns, Māris Kuzmins, Dainis Reķelis un Ieva Rove.