Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana - veiksmīgas sociālekonomiskās attīstības priekšnosacījums Eiropas Savienības jaunās vides politikas ieviešanas periodā. 

Konferences laiks: 11.00 – 17.30 

Skaties pilnekrānā šeit

Programma:

11.00 – 11.15 Konferences atklāšana

Irīna Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore  Dr.silv. Linards Sisenis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

1. SESIJA | EIROPAS SAVIENĪBAS JAUNĀ VIDES POLITIKA – TĀS ĪSTENOŠANAS OPTIMĀLĀKIE RISINĀJUMI

11.15 – 11.40 Jaunā Eiropas Savienības vides politika un Latvijas zemes izmantošanas nozaru izaugsmes prognozes

Jānis Eglīts, zemkopības ministra biroja vadītājs

11.40 – 12.15 Latvijas mežsaimniecības attīstības perspektīva ES vides politikas kontekstā – problēmas un iespējas 

Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs

2. SESIJA | DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA MAINĪGA KLIMATA APSTĀKĻOS – VĒLMJU UN IESPĒJU LĪDZSVARS LATVIJĀ UN EIROPĀ

12.15 – 12.40 Vai klimata pārmaiņas varam mazināt bez mērķtiecīgas mežsaimniecības?

Dr. silv. Āris Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks

12.40 – 13.05 The role of wood resources for substitution in climate change mitigation

Dr. Peter Holmgren, CEO FutureVistas AB

13.05 – 13.30 Eiropas Zaļā kursa izaicinājumi un ietekme uz Latvijas meža nozares attīstību 

Dr.silv. Dagnis Dubrovskis, LLU MF Meža izmantošanas katedras vadošais pētnieks

13.30 – 14.30 Pārtraukums

3. SESIJA | VESELĪGU EKOSISTĒMU SAGLABĀSĀNA JAUNAJOS APSTĀKĻOS – PROBLĒMAS UN IESPĒJAS

14.30 – 14.55 Kūdras augšņu teritoriālās izplatības novērtēšana lauksaimniecības zemēs Latvijā: faktiskais stāvoklis un metodiskie risinājumi

Dr.ģeogr. Raimods Kasparinskis, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ģeogrāfijas nodaļas vadītājs, asociētais profesors, vadošais pētnieks

14.55 – 15.20 No dabas resursiem uz dabas kapitālu – ilgtspējigs zemes apsaimniekošanas ietvars

Dr.geogr. Ivo Vinogradovs, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ģeogrāfijas nodaļas vadošais pētnieks

15.20 – 15.45 Jauno meža teritoriju ģeogrāfiskā izplatība un apsaimniekošanas izaicinājumi

Dr. geogr. Zigmārs Rendenieks, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieks

15.45 – 16.10 Mežu sertifikācijas sistēmu nozīme ilgtspējīgā dabas vērtību saglabāšanā un apsaimniekošanā

Dr. biol. Uldis Valainis, DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks

4. SESIJA | ES BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS STRATĒĢIJAS PRASĪBU ĪSTENOŠANA UN SOCIĀLEKONOMISKĀS STABILITĀTES NODROŠINĀJUMS – PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

16.10 – 16.35 Finland approach to the EU Biodiversity Strategy for 2030

Dr. Anne Tolvanen, Profesore, LandClimate Research  Programme direktore

16.35 – 17.00  EU forest policy implementation and Poland

Prof Dr. hab. Piotr S. Mederski,  Poznań University of Life Sciences(Poland)

17.00 – 17.30 Eiropas Savienības jaunā vides politika un Latvijas vieta tajā: “Kurp ejam un kur nokļūsim?”

17.30 Konferences noslēgums