Apdrošināšanas tirgus Latvijā 2023.gada laikā ir audzis par 9,5%, kas ir stabila izaugsme, salīdzinot ar iepriekšējā gada augstās inflācijas forsēto tirgus pieaugumu. 

Parakstīto prēmiju kopējais apmērs pērn sasniedzis 738,8 miljonus eiro, bet izmaksātās atlīdzības augušas par 9,3%, sasniedzot 469,5 miljonus eiro. 

Straujākais prēmiju pieaugums bijis veselības apdrošināšanā – par 20%, savukārt atlīdzības īpaši strauji pieaugušas īpašuma apdrošināšanā – par 42%, ko ietekmēja pērnā gada vētras un citu dabas negadījumu seku novēršana. 

“2023. gads nozarei noteikti paliks prātā ar ekstrēmiem dabas apstākļiem – plūdiem, salnām, sausumu un vētrām. Tā rezultātā summas, ko pērn klientiem apdrošinātāji izmaksāja īpašuma atlīdzībās, tai skaitā par sējumiem, palielinājās par 42%, salīdzinot ar 2022. gadu. Gada pirmajā pusē turpinājām izjust sekas, kas saistītas ar inflācijas radīto cenu pieaugumu vairākās nozarēs, kas tieši ietekmē apdrošināšanu, kā veselība, īpašums, KASKO un OCTA. 2023. gada sākumā notika arī līderu maiņa apdrošināšanas tirgū Latvijā – dzīvības apdrošināšanu, kas jau gadiem bija ieņēmusi lielākā veida vietu, nomainīja veselības apdrošināšana,” komentē Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) prezidents Jānis Abāšins.

Tirgus līdera pozīcijas pēc parakstīto prēmiju apjoma ar 155 miljoniem eiro turpina ieņemt veselības apdrošināšana, un arī prēmiju pieaugums vislielākais bija tieši šajā apdrošināšanas veidā. Tas apliecina, ka veselības apdrošināšana nemainīgi ir ļoti svarīgs darba devēju bonuss saviem darbiniekiem, lai rūpētos par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kompensējot valsts finansējuma trūkumu šai jomai. Arī izmaksāto atlīdzību pieaugums šajā veidā bijis augstāks par vidējo, atspoguļojot gan cenu kāpumu, gan izmantoto pakalpojumu apjoma pieaugumu. 

“Ņemot vērā, ka no 2024. gada 1. janvāra ir palielināts limits, par kādu darba devēji var iegādāties veselības apdrošināšanas polises saviem darbiniekiem ar nodokļu atlaidēm, sagaidāms, ka šogad šis apdrošināšanas veids turpinās savu uzvaras gājienu un joprojām uzrādīs augstus izaugsmes rādītājus,” saka J. Abāšins.

Nākamie lielākie apdrošināšanas veidi pēc parakstīto prēmiju apjoma pērn bijuši KASKO (virs 130 miljoniem eiro), īpašuma apdrošināšana (121 miljons eiro), OCTA (virs 120 miljoniem eiro) un dzīvības apdrošināšana (117 miljoni eiro). Arī mazākie apdrošināšanas veidi, lai arī aizņem mazāku tirgus daļu, pērn uzrādījuši visai strauju izaugsmi – vispārējā CTA parakstītais prēmiju apjoms bijis 20 miljoni eiro (12% pieaugums), ceļojumu apdrošināšanā – 17 miljoni eiro (13% pieaugums), nelaimes gadījumu apdrošināšanā – 17 miljoni eiro (13% pieaugums), galvojumos – 14 miljoni eiro (34% pieaugums).

Atlīdzībās klientiem kopumā 2023. gadā apdrošinātāji ir izmaksājuši 469,5 miljonus eiro. Lielākā atlīdzību summa izmaksāta veselības apdrošināšanā – 108 miljoni eiro, seko dzīvības apdrošināšana (93 miljoni eiro), KASKO (virs 85 miljoniem eiro), īpašuma apdrošināšana (81 miljons eiro) un OCTA (virs 65 miljoniem eiro). Straujākais atlīdzību kāpums no lielajiem veidiem bijis īpašuma apdrošināšanā. 

Vērtējot nozares attīstības tendences 2024. gadā, LAA prezidents J. Abāšins atzīmē: “No vienas puses, tirgus it kā nav pārāk piesātināts, potenciāli daudziem apdrošināšanas veidiem ir izaugsmes iespējas, piemēram, apdrošināta ir mazāk nekā puse Latvijas īpašumu. No otras puses – iedzīvotāju skaits samazinās, tirgus sašaurinās. Tādēļ turpmākā attīstība, visticamāk,  notiks paralēli  lielo apdrošināšanas veidu ietvaros, strādājot ar produktu niansēm, piemēram, plašāku veselības apdrošināšanas tvērumu, un izstrādājot un piedāvājot klientiem dažādus nišas produktus, piemēram, mikromobilitātes apdrošināšanu, ūdenstransporta apdrošināšanu, dažādus civiltiesiskās atbildības veidus, kiberapdrošināšanu, dzīvnieku apdrošināšanu. Un tehnoloģiskā attīstība jau ir pašsaprotama, meklējot klientiem ērtākus risinājumus un maksimāli efektivizējot apdrošinātāju darbību un procesus.”

Datu avots: sākotnējie, SKDS apkopotie dati par Latvijas Republikā darbojošos 4 riska apdrošinātāju (Balta, Balcia, Baltijas Apdrošināšanas Nams un BTA Baltic un 5 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, Gjensidige, If Apdrošināšana, Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (CBL Life un SEB Life and Pension Baltic SE) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, SB draudimas, Swedbank Life) darbības rezultātiem Latvijas teritorijā. Balcia rezultāti iekļauti tikai kopējos datos, jo dati atsevišķos apdrošināšanas veidos šobrīd nav pieejami, norāda asociācija.