Dzīvības apdrošināšanas kompānija "Compensa Life Vienna Insurance Group SE" ("Compensa Life") pagājušajā gadā Baltijā guvusi 10,3 miljonus eiro lielu konsolidēto peļņu, liecina kompānijas publicētais gada pārskats.   

““Compensa Life” tirgus daļa Baltijā šajā izaicinošajā laikā ir palielinājusies, no 27,1% 2022. gadā sasniedzot 28,4% 2023. gadā, kas apliecina uzņēmuma stabilitāti un izaugsmes potenciālu. Pagājušajā gadā kompānija noslēdza gandrīz 30 tūkstošus jaunus apdrošināšanas līgumus, bet kopējais uzņēmuma apdrošināto personu skaits Baltijas valstīs sasniedzis teju 280 tūkstošus,” saka Ervins Vēveris,” “Compensa Life” Latvijas filiāles vadītājs.

“Compensa Life” pārdošanas apjomi pagājušajā gadā  turpināja augt. Ienākumi no apdrošināšanas pērn sasniedza 72,3 miljonus eiro, kas ir par 12 miljoniem jeb piekto daļu vairāk nekā 2022. gadā (pēc koriģētajiem gada pārskata datiem). 

Tāpat ienākumus 2023. gadā  nesa arī darbība ieguldījumu tirgū - šādi nopelnīti 24,3 miljoni eiro. Šāda investīciju peļņa sasniegta, pateicoties arī kredītprocentu likmju kāpumam, kas turpinājās līdz 2023. gada vidum. Pozitīvu efektu sniegusi arī obligāciju portfeļa restrukturizācija 2022. gada beigās. Kopumā, neraugoties uz sarežģīto un neparedzamo situāciju pasaules ekonomikā, akciju tirgū pagājušais gads bijis veiksmīgs. 

Kopējais koncerna ieguldījumu portfelis 2023. gada beigās sasniedza 538,48 miljonus eiro (2022. gada beigās tas bija 467,05 miljoni eiro). Lielākā daļa no tā ir ieguldījumi akcijās un dažādos investīciju fondos. Kopumā “Compensa Life” ieguldījumu stratēģija raksturota kā konservatīva un droša, orientējoties uz ilgtermiņa ieguvumu un stabilitāti, kā arī likvīdu un diversificētu ieguldījumu portfeli.

Pagājušais gads Baltijas valstu dzīvības apdrošināšanas tirgū kopumā bija pretrunīgs. Tirgū novērota minimāla izaugsme 0,6% apmērā, taču atsevišķu valstu sniegums bija ļoti dažāds. Ja Igaunijā un Lietuvā tirgus auga līdzīgā apmērā (attiecīgi 5,6% un 6%), tad Latvijā tika piedzīvots kritums 12,6% apmērā. Kopējie dzīvības apdrošināšanas prēmiju ienākumi Baltijā 2023. gadā sasniedza 644,3 miljonus eiro. 

No 2023. gada 1. janvāra koncerns ir ieviesis starptautisko finanšu pārskatu standartu, un dati par salīdzināmo periodu un pārejas datumu 2022. gada 1. janvārī ir pārrēķināti. Šī finanšu pārskatu standarta ieviešana radīja būtiskas izmaiņas grāmatvedības praksē, kā arī tika ieviesti jauni novērtēšanas modeļi un finanšu pārskatos sniegta jauna informācija.