Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) kopš pērnā gada vidus ir sācis saņemt dokumentus no Nīderlandes Zaļās kartes biroja par ceļu satiksmes negadījumu (CSNg), kas izraisīts ar Latvijā reģistrētu vieglo transportlīdzekli, kura īpašnieks nebija iegādājies OCTA. 

Šī varētu kļūt par visu laiku lielāko izmaksu no OCTA Garantijas fonda (GF) par CSNg, ko izraisījis neapdrošināts transportlīdzeklis. Kopējā atlīdzību summa, ko Nīderlandes puse pieprasījusi rezervēt kā atlīdzību CSNg cietušajam, ir 2 miljoni eiro, kas gan daļēji varētu samazināties pēc pilnīgas CSNg apstākļu noskaidrošanas.

2022.gada vasarā Nīderlandē neapdrošināts transportlīdzeklis, kas reģistrēts Latvijā, notrieca riteņbraucēju. Cietušais ir guvis smagas smadzeņu traumas un rehabilitācijas process prasīs ilgu laiku. CSNg apstākļi joprojām tiek izmeklēti, tomēr, atbilstoši likumam, Nīderlandes Zaļās kartes birojs pieteicis rezervēt 2 miljonus EUR, kas varētu tikt izmaksāti cietušajam no Latvijas GF.

"Šī, iespējams, kļūs par vēsturiski lielāko atlīdzību, kas tiks izmaksāta no GF par ārvalstīs notikušu negadījumu. Atlīdzības apmērs gan vēl varētu samazināties, jo notiek CSNg apstākļu izmeklēšana, kā arī, ja cietušās personas atlabšanas process būs ātrāks un veiksmīgāks. Tomēr, ja Nīderlandes biroja sākotnējās prognozes piepildīsies, tad šī atlīdzība būs trīs reizes lielāka par līdz šim apjomīgāko izmaksu no GF - 623 tūkstošiem EUR, kas tika izmaksāta par CSNg Dānijā 2012.gadā. Arī otrā līdz šim apjoma ziņā lielākā atlīdzība, kas izmaksāta no GF pārsniegusi pusmiljonu. Tā izmaksāta par 2006.gadā Īrijā notikušu CSNg, kas izraisīts ar Latvijā reģistrētu vieglo transportlīdzekli, kura īpašnieks nebija iegādājies OCTA" stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins, piebilstot, ka ļoti bieži šādu CSNg rezultātā gūto traumu rezultātā cietušajiem nepieciešama ilgstoša ārstēšanās vai iestājas invaliditāte, tādēļ atlīdzība par nodarītajiem zaudējumiem sasniedz ievērojamu summu un var tikt maksāta daudzu gadu garumā.

LTAB dati liecina, ka uz pērnā gada 31.decembri Garantijas fonda apmērs bija 15,55 miljoni EUR. "GF uzkrāto līdzekļu apjoms pēdējos gados ir krities, vairākkārt nokrītot zem tā līmeņa, kad apdrošinātājiem bija jāveic atskaitījumi dubultā apmērā. Tas lielā mērā saistīts ar pēdējos gados veiktajām ievērojamām atlīdzību izmaksām maksātnespējīgās AAS "Balva" vietā, kur izmaksas sasniegušas jau 5,3 miljonus EUR, izmaksājamajām OCTA atlaidēm lauksaimniekiem un personām ar invaliditāti, kas jāfinansē no GF, kā arī citiem faktoriem," informē J.Abāšins, piebilstot, ka arī šādas lielas ilgtermiņa izmaksas no GF, kas radušās neapdomīgu vai aizmāršīgu autovadītāju rīcības rezultātā, samazina fonda apmēru vēl vairāk.

Turklāt jāņem vērā, ka no pērnā gada 23.decembra, atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvai, GF būs jāuzņemas arī saistības, kas radušās no Latvijā reģistrēto apdrošinātāju izsniegtajām OCTA polisēm citās Eiropas valstīs, šo apdrošinātāju maksātnespējas gadījumā. Jaunā kārtība paredz, ka apdrošinātājiem atskaitījumi GF jāveic procentuāli parakstītajām prēmijām, tajā skaitā par OCTA polisēm, kas izsniegtas ārvalstīs.

2023.gadā CSNg cietušajiem no GF ir izmaksāti 1,9 miljoni EUR. Savukārt no transportlīdzekļu īpašniekiem, turētājiem vai vadītājiem, kas izraisījuši CSNg ar neapdrošinātu spēkratu, izdevies atgūt 1,13 miljonus EUR. OCTA likums nosaka, - ja CSNg ir izraisīts ar neapdrošinātu spēkratu, cietušajiem radītie zaudējumi tiks segti no GF, taču vēlāk zaudējumu summa tiks piedzīta no neapdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieka, turētāja vai vadītāja.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle un "Balcia Insurance" SE.