No nākamā gada 1. janvāra Latvijā tiks būtiski palielināts ar ienākuma nodokli neapliekamais limits veselības apdrošināšanas polisēm – no līdzšinējiem 426,86 eiro līdz 750 eiro, informē Latvijas Apdrošinātāju asociācija.

Darba devējiem, kas iegādāsies saviem darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises šī limita ietvaros, par to nebūs jāmaksā darba algas nodokļi. Tādējādi veselības apdrošināšanas polises kļūs daudz pieejamākas un noderīgākas.

“Tas ļaus darba devējiem nodrošināt saviem darbiniekiem daudz labākas polises, kas tiem sniegs reālu, nevis teorētisku atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā. 750 eiro vērtas polises varēs klientiem nodrošināt labu segumu un pakalpojumu apmaksu,” saka Jānis Abāšins, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents.

Latvijas situācijā veselības apdrošināšana ir īpaši svarīgs bonuss darba ņēmējiem, ņemot vērā valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu zemo pieejamību. Vairāki pētījumi un darba devēju novērotās tendences rāda, ka veselības apdrošināšanas polise ir pirmais bonuss, ko darba ņēmēji sagaida, un nereti tas jau tiek uztverts par pašsaprotamu. Veselības apdrošināšana ir ļoti būtisks atspaids veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā – veselības apdrošināšanas prēmijas ir aptuveni 10% lielumā no valsts veselības aprūpes budžeta. 

Taču zemā, ierobežojošā nodokļu atvieglojuma limita līdz šim dēļ darba devēju iespējas piedāvāt darbiniekiem labas polises ar plašu un noderīgu segumu ar katru gadu samazinājās. Iegādājoties polises virs nodokļu atvieglojuma limita, darba devējiem nācās piemaksāt vēl arī nodokļu summu.

426 eiro nodokļu atvieglojuma limits veselības apdrošināšanas polisēm bija spēkā kopš 2006. gada. Taču veselības aprūpes pakalpojumu cenas šajā laikā pieauga, īpaši pēdējos gados, un polises, ko limita ietvaros varēja atļauties darba devēji saviem darbiniekiem, kļuva arvien tukšākas un sliktākas – ar ierobežotu segumu un apmaksājamo pakalpojumu klāstu.

Grozījumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā, ko parlaments apstiprināja 2024. valsts budžeta likuma paketē, paredz šo situāciju labot un nosaka 750 eiro ar nodokļiem neapliekamo limitu.

Latvijā veselības apdrošināšana ir lielākais apdrošināšanas veids, kas ir netipiski, pat salīdzinājumā ar mūsu tuvējām kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju. Latvijā veselības apdrošināšana veido aptuveni ceturto daļu no tirgus, un 2023. gada 9 mēnešos veselības apdrošināšanas polišu parakstīto prēmiju summa bija 127 miljoni eiro ar 20% pieaugumu, izmaksāto atlīdzību summa - 80,5 miljoni eiro ar 13% pieaugumu. To sekmē apgrūtināta valsts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, veselības apdrošināšanas polises kā atlīdzības sistēmas sastāvdaļas popularitātes pieaugums un sabiedrības novecošanās, kas nes līdzi paaugstinātu vajadzību pēc medicīniskajiem pakalpojumiem.