Nepilnas diennakts laikā apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmums “Balcia” izvērtējis visus 7. augusta postošās vētras atlīdzības pieteikumus un pieņēmis pozitīvus lēmumus par atlīdzību izmaksu, daļai no atlīdzību pieteikumiem veiktas izmaksas.

Līdz otrdienas, 8. augusta, plkst. 18.00 “Balcia” kopumā saņēmusi 48 atlīdzības pieteikumus par postošo negaisu nodarītajiem kaitējumiem, pirmie pieteikumi no klientiem tika saņemti vēlā pirmdienas, 7. augusta, vakarā. 

Apdrošināšanas uzņēmums jau ir veicis maksājumus vairākiem klientiem un rezervējis vēl vismaz 250 000 eiro. Tomēr reālo zaudējumu apmērs būs lielāks, jo klienti turpina iesūtīt remontdarbu tāmes un faktiskās izmaksas, kā arī uzņēmuma eksperti joprojām apseko vētrā cietošos īpašumus, lai novērtētu bojājumus un vienotos par atjaunošanas vai aizstāšanas darbu veikšanu.

“Ar apdrošināšanas atlīdzību automatizācijas un mākslīgā intelekta risinājumu palīdzību spējām pieņemt lēmumus vienas dienas laikā. Vienkāršākos atlīdzības pieteikumus apstrādājām piecu minūšu laikā un gadījumos, kad kā atlīdzība izvēlēta naudas izmaksa, veicam attiecīgo maksājumu. Ātra reakcija no apdrošinātāja puses šajā situācijā ir kritiski svarīga mūsu Zemgales klientiem, kuru īpašumi bojāti vissmagāk,” stāsta “Balcia” viceprezidents Reinis Bērzkalns.

Uzņēmums informē, ka notiek pagaidu jumtu un logu uzstādīšana ēkām un transportlīdzekļu aizstāšana ar maiņas auto,  tai skaitā – Tesla modeļa automašīnām. 

Piecos KASKO apdrošināšanas gadījumos transportlīdzekļi tiks norakstīti, jo to krusas radītie bojājumi ir pārāk būtiski, tādēļ remonts nav ekonomiski pamatots. Klientiem, kuriem nav iespējams uzturēties savā mājoklī, uzņēmums sedz pagaidu dzīvesvietas izdevumus. 

“Diemžēl globālās sasilšanas rezultātā līdzīgas dabas stihijas Latvijā atgadīsies aizvien biežāk. Pirmdienas vētra ir spilgts piemērs tam, kā neparedzēti notikumi var ietekmēt mūsu drošību. Radītie zaudējumi ir atgādinājums, cik nozīmīga ir apdrošināšana, lai finansiāli aizsargātu savu īpašumu un dzīvību no neparedzētiem riskiem un to radītajām sekām,” piebilst R. Bērzkalns.