Swedbank peļņa Latvijā 2023.gadā bija 274 miljoni eiro (iepretim 132 miljoniem 2022.gadā). savukārt bankas izdevumi pērn kāpuši līdz 138 miljoniem eiro (iepretim 112 miljoniem pērn), informē bankā.

Kopējais nodokļu apmērs par 2023.gadu ir 95 miljoni eiro, no kuriem 2023.gadā jau samaksāti nepilni 34 miljoni eiro.

Tīrie procentu ienākumi 2023.gadā palielinājušies par 193 miljoniem eiro, kamēr tīrie komisiju ienākumi ir pieauguši par 5 miljoniem eiro. 

Finansēšanā bankas kredītportfeļa apmērs pieaudzis par 6%, mājsaimniecību segmentā augot par 8%, kamēr uzņēmumu segmentā tas audzis par 3%. Kopējais mājsaimniecībām izsniegtais finansējums 2023.gadā sasniedza 613 miljonus eiro, kamēr uzņēmumiem izsniegti 767 miljoni eiro. 

Depozītu apjoms, salīdzinot 2022.gada beigām, ir audzis par 5%, kur mājsaimniecību depozīti pieauga par 3%, kamēr uzņēmumu depozīti par 8%.

Kredītu-depozītu attiecība ir 56% (55% 2022. gada beigās). Savukārt kredītuzkrājumiem novirzīti 7 miljoni eiro (iepretim 2 miljoniem eiro pērn).

Bankā norāda, ka, saistībā ar izmaiņām Patērētāju tiesību aizsardzības likumā par kredītu procentu kompensāciju hipotekāro kredītu ņēmējiem, ko pieņēma 2023.gada beigās, pirmais bankas nodevas maksājums par 1.ceturksni teju 10 miljonu eiro apmērā jau pārskaitīts valstij.   

“Nenoliedzami, 2023. gads ir bijis veiksmīgs un tāds tas ir bijis gan pateicoties tādiem ārējiem apstākļiem, kas palīdzējuši sasniegt mērķus, gan par spīti tādiem, kas radījuši neskaidrības un likuši atlikt plānotos risinājumus. Mēs turpināsim strādāt ar finansēšanas attīstību un jauniem, vēl ērtākiem un vienkāršākiem risinājumiem mūsu klientiem, finanšu pratības uzlabošanu un atbalstu ilgtspējas risinājumu ieviešanā”, komentē Lauris Mencis, Swedbank Latvija valdes priekšsēdētājs.

Bankā skaidro, ka Latvijas ekonomikas izaugsmi 2023.gadā būtiski ietekmēja inflācija, salīdzinoši vājais eksports un izaugsmes trūkums apstrādes rūpniecībā, kamēr privātā sektora investīcijas bija viens no retajiem ekonomikas virzītājspēkiem. Inflācijas rādītāji ceturtajā ceturksnī atgriezās ierastākos rādītājos, nu jau veidojot vienu no zemākajiem līmeņiem eirozonā. Algu pieaugums Latvijā ir spējis noturēt mājsaimniecību pirktspēju. Tomēr tajā pašā laikā augstā nenoteiktība un politiskās diskusijas ir bijuši šķēršļi, lai ātrāk atgūtos privātpersonu patēriņš.

2022.gadā "Swedbank" grupa Latvijā strādāja ar auditēto peļņu 103,992 miljonu eiro apmērā, bet pašas "Swedbank" peļņa bija 103,07 miljoni eiro.

Pēc aktīvu apmēra "Swedbank" ir lielākā banka Latvijā.