Eiropas Investīciju fonds (EIF) un nebanku aizdevējs "Noviti Finance" ir parakstījuši portfeļgarantijas līgumu 47 miljonu eiro apmērā, tādējādi mikrouzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Polijā būs iespēja saņemt aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem, informē "Noviti Finance" pārstāvji.

EIF garantija tiek sniegta Eiropas Savienības programmas "InvestEU" ietvaros, un paredzams, ka kopā tiks parakstīti aptuveni 2640 mikrokredītu līgumu.

Mikrouzņēmumi ar ne vairāk kā 10 darbiniekiem un gada ieņēmumiem līdz diviem miljoniem eiro varēs saņemt aizdevumus līdz 50 000 eiro. 

Uzņēmumiem netiks prasīts ieķīlāt nekādus aktīvus, un dažos gadījumos aizdevumi tiks piešķirti arī  bez nodrošinājuma. Aizdevumi tiks piešķirti gan investīcijām, gan apgrozāmajam kapitālam.

EIF izpilddirektore Marjuta Falksteta norāda, ka jaunais līgums ar "Noviti Finance", ko atbalsta "InvestEU" programma, atbalstīs mikrouzņēmumus, kuriem ir grūtības saņemt tradicionālo aizdevumu un kuri saskaras ar dažādām finansiālām problēmām. Daļa aizdevumu tiks novirzīta arī Polijas tirgum, kur pašlaik mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu finansēšana nav nodrošināta pietiekami.

"Noviti Finance" izpilddirektors Lins Armalis skaidro, ka mikrouzņēmumi ar ne vairāk kā 10 darbiniekiem veido 90% no visiem Latvijā strādājošajiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tomēr tiem ir visgrūtāk piekļūt finansējumam. Armalis skaidro, ka mazajiem uzņēmumiem ir daudz mazākas vajadzības, un tiem bieži vien nav materiālo aktīvu, ko ieķīlāt. Līdzīga situācija ir Lietuvā un Polijā. 

Eiropas Komisijas izpildviceprezidents Valdis Dombrovskis (JV) norāda, ka "InvestEU" ir ļoti svarīga loma, palīdzot mazajiem Eiropas Savienības uzņēmumiem saņemt finansējumu, kas nepieciešams izaugsmei, inovācijām un darbavietu radīšanai. Pateicoties noslēgtajam "InvestEU" līgumam, mikrouzņēmumi Lietuvā, Latvijā un Polijā varēs saņemt aizdevumus, kas ir pielāgoti to vajadzībām. 
Tāpat Dombrovskis pauž uzskatu, ka tas ļaus tiem pārvarēt šķēršļus, ar kuriem tie saskaras, lai piekļūtu finansējumam un varētu pilnībā izmantot savu potenciālu.

Iepriekšējo divu līgumu laikā "Noviti Finance" ar EIF garantiju izsniedza aizdevumus mikrouzņēmumiem daudz īsākā laikā nekā bija paredzēts. Pirmā EIF garantija 10 miljonu eiro apmērā 2020.gadā tika izmantota 16 mēnešu laikā. Pagājušā gada garantija aizdevumiem 12,5 miljonu eiro apmērā tika izmaksāta vēl ātrāk - gada laikā. Finansējumu saņēma 1305 uzņēmumi.
2023.gada sākumā "Noviti Finance" sāka izsniegt aizdevumus uzņēmējiem arī Polijā, kur šogad plāno finansēt vairāk nekā 200 mazo uzņēmumu un izsniegt aizdevumus trīs miljonu eiro apmērā.

Pagājušajā gadā Latvijā mazie un vidējie uzņēmumi saņēma aizdevumus vidēji uz 27 mēnešiem un vidējā izsniegtā aizdevuma summa bija aptuveni 14 000 eiro. Latvijā 91% no visiem "Noviti Finance" izsniegtajiem aizdevumiem bija EIF garantijas. Lietuvā šis īpatsvars bija nedaudz mazāks - 75%.

Lietuvā 2016.gadā dibinātais "Noviti Finance" ir alternatīvo finanšu sektora uzņēmums, kas specializējas mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanā. "Noviti Finance" izsniedz aizdevumus ar Eiropas Investīciju fonda atbalsta programmu. Lietuvā "Noviti Finance" ir oficiāls "Invega" (valsts atbalsts uzņēmumu finansēšanā) partneris un Latvijā darbojas kopš 2021.gada sākuma.

EIF ir daļa no Eiropas Investīciju bankas grupas. Fonds atbalsta Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus, uzlabojot to pieejamību finansējumam, izmantojot plaši izvēlētu finanšu starpnieku klāstu, piemēram, bankas, garantiju un līzinga sabiedrības, mikrokredītu sniedzējus un privātā kapitāla fondus. EIF izstrādā un piedāvā pašu kapitāla un parāda finansēšanas instrumentus, kas veicina Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu uzņēmējdarbības, izaugsmes, inovācijas, pētniecības un attīstības, zaļās un digitālās pārejas un nodarbinātības veicināšanā.

Programma "InvestEU" nodrošina ilgtermiņa finansējumu Eiropas Savienībai un mobilizē lielus publiskos un privātos līdzekļus, lai atbalstītu ilgtspējīgu ekonomiku. Programma palīdz piesaistīt papildu investīcijas atbilstoši galvenajām Eiropas prioritātēm, piemēram, Eiropas zaļajam kursam, digitālajai pārejai un atbalstam mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 

Programma "InvestEU" apvieno vairākus Eiropas Savienības finanšu instrumentus un sastāv no trim daļām - "InvestEU" fonda, "InvestEU" konsultāciju centra un "InvestEU" portāla. "InvestEU" fonds tiek īstenots ar dažādu finanšu partneru palīdzību, kuri investē projektos, izmantojot 26,2 miljardus eiro Eiropas Savienības budžeta garantiju un mobilizē vismaz 372 miljardu eiro papildu investīcijas.