Finanšu nozares uzņēmuma DelfinGroup nerevidētais konsolidētais apgrozījums 2020. gada 12 mēnešos bija 23.6 milj. eiro, kredītportfelis sasniedza 34 milj. eiro, un EBITDA pieauga līdz 9.5 milj. eiro.

Koncerna 2020. gada apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir pieaudzis par 8%, savukārt uzņēmuma kredītportfelis periodā ir palielinājies par 9%. Konsolidētā EBITDA gada laikā kāpusi par 8%.

“Neskatoties uz situāciju saistībā ar COVID 19, uzņēmumam 2020.gadā izdevās sasniegt stabilus izaugsmes rādītājus. Lai arī bijām spiesti strādāt augstas nenoteiktības apstākļos, tomēr, pateicoties komandas profesionalitātei, mums izdevās veiksmīgi organizēt naudas plūsmu un pārvaldīt kredītriskus, saglabājot pelnītspēju. Ieguvām neatsveramu attālinātā darba pieredzi un jaunas darba iemaņas, strādājot ārkārtas situācijā, kas ļaus palielināt komandas darba efektivitāti arī nākotnē. Uzņēmuma darbinieki veiksmīgi adaptējās jaunajiem apstākļiem, saglabājot fokusu uz augstu klientu servisa nodrošināšanu, ātri reaģējot un pilnveidojot produktu piedāvājumu atbilstoši jaunajai situācijai,” komentē AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš.

2020. gada 6. novembrī Latvijā atkārtoti tika ieviesta ārkārtējā situācija, nosakot virkni jaunu ierobežojumu. Atbilstoši jaunajai situācijai veicām patēriņa aizdevumu kredītriska pārvērtēšanu, savukārt lombarda segmentā pilnveidojām interneta veikala darbību. 

“2020. gada 4. ceturksnī interneta veikala apgrozījums palielinājās par 231% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un par 438%, ja salīdzina ar tādu pašu periodu gadu iepriekš. Ieguldījumi interneta veikala attīstībā 2019. gadā ir pilnībā sevi attaisnojuši, un tas ir kļuvis par būtisku lombarda preču realizācijas kanālu, kura nozīme nākotnē nostiprināsies,” prognozē AS DelfinGroup valdes loceklis Ivars Lamberts.

2020. gada otrajā pusē uzņēmums, pielāgojoties ārkārtas situācijai, īstenoja arī vairākus pasākumus, kas vērsti uz ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību. Tostarp 2020. gada 4. ceturksnī tika izstrādāts un ieviests jauns patēriņa aizdevumu produkts Banknote pirkumiem. Tā mērķis bija atvieglot iedzīvotājiem aizdevuma iegūšanu, strādājot un iepērkoties attālinātā režīmā, lai klienti preču iegādi internetā vai tirdzniecības vietās varētu finansēt ērtākā veidā nekā līdz šim. Savukārt lombarda pakalpojumu segmentā tika paplašināts filiāļu tīkls, atverot četrus jaunus lombardus Rīgā. 

2020. gada 4. ceturksnī DelfinGroup pilnībā dzēsa 3,5 milj. eiro obligāciju emisiju (ISIN LV0000801322). Atbilstoši situācijai, koncerns izveidoja naudas uzkrājumus, kas tika finansēti, līdzsvarojot parāda vērtspapīru finansējumu un finansējumu no darbības savstarpējo aizdevumu platformā Mintos. Naudas līdzekļu apjoms uz 2020. gada beigām sasniedz 4.6 milj. eiro. 2020. gada 4. ceturksnī uzņēmums, atbilstoši pieņemtajai dividenžu politikai, veica ceturkšņa dividenžu izmaksu 1 milj. eiro apmērā.