"Nasdaq" Baltijas biržas ievieš jaunu pakalpojumu - "First North" Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstu, teikts biržas paziņojumā.

Jaunais pakalpojums ļauj investoriem tirgot akcijas, kas kotētas citos Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) regulētos tirgos vai tiek tirgotas daudzpusējās tirdzniecības sistēmās.

"Nasdaq Riga" valdes priekšsēdētāja un "Nasdaq" Baltijas tirgus vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne skaidro, ka jaunais pakalpojums ievērojami paplašinās akciju tirdzniecības un investīciju iespējas Baltijas reģionā.

Sākot ar pirmdienu, 6.decembri, divu Polijas tirgū kotēto uzņēmumu - "City Service" un "AB Inter RAO Lietuva" - akciju tirdzniecība tiks sākta "First North" Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā.

"First North" Ārvalstu akciju tirdzniecības saraksts ir daudzpusēja tirdzniecības sistēma bez regulēta tirgus statusa, kurā birža nodrošina akciju tirdzniecību. Tirdzniecības sākšana "First North" Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā nav uzskatāma par akciju kotāciju.

"Nasdaq" Baltijas biedru piekļuve un tirdzniecība ar "First North" Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā iekļautajām akcijām un norēķini par veiktajiem darījumiem notiks atbilstoši "Nasdaq" Baltijas biedru noteikumiem, tāpat kā regulētajā tirgū. "Nasdaq" Baltijas biržas uzrauga šajā sarakstā iekļauto akciju tirdzniecību, savukārt emitentu uzraudzība notiek tirgos, kuros emitenta akcijas ir iekļautas un tirgotas.

"Izmantojot "First North" Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstu, mēs nodrošinām biržas dalībniekiem papildu iespēju tirgot akcijas, kas pašlaik tiek kotētas citos EEZ regulētos tirgos vai tiek tirgotas daudzpusējās tirdzniecības sistēmās. Mēs ceram, ka, pateicoties šai biržas dalībnieku iniciatīvai, sarakstā iekļauto akciju skaits palielināsies un investoriem pieaugs ieguldījumu iespējas vietējā tirgū," akcentē "Nasdaq Vilnius" prezidents Sauļus Malinausks.

Pašlaik "First North" Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā var iekļaut tikai tās akcijas, par kurām norēķinus var veikt "Nasdaq CSD SE" centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

"First North" Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstu pārvalda regulētā tirgus operators "Nasdaq Vilnius", un tas darbojas kā daudzpusējā tirdzniecības sistēma, kurai nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa, kā noteikts Lietuvas Finanšu instrumentu tirgus likumā un citos tiesību aktos.

"First North" Ārvalstu akcijas ir akcijas, kuras pirms to iekļaušanas "First North" Ārvalstu akciju tirdzniecības sarakstā jau ir iekļautas tirdzniecībai regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā EEZ. Ārvalstu akciju emitentam ir piemērojamas tā izcelsmes dalībvalsts tiesību aktos noteiktās informācijas atklāšanas prasības un tā regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas noteikumi, kurā emitenta akcijas ir iekļautas un tirgotas. Birža sniegs ieguldītājiem informāciju par emitentu un regulēto tirgu vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmu, kurā emitenta akcijas ir iekļautas un tirgotas.

"Nasdaq" ir globāls tehnoloģiju uzņēmums, kas apkalpo kapitāla tirgus un citas nozares. "Nasdaq" Baltijā ir reģionāls vērtspapīru tirgus, kas ietver "Nasdaq Tallinn", "Nasdaq Riga" un "Nasdaq Vilnius" biržas, kā arī "Nasdaq CSD" centrālo vērtspapīru depozitāriju.