Augstākā tiesa (AT) pēc Eiropas Savienības Tiesas (EST) sprieduma pasludināšanas ir atjaunojusi tiesvedību SIA "Mikrotīkls" un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) strīdā par noteikto muitas nodokļa parādu, informē AT.

Iepriekš AT apturēja tiesvedību, vēršoties EST uzdodot prejudiciālus jautājumus.

Izskatāmajā lietā "Mikrotīkls" laida brīvā apgrozībā preces - maršrutētāju antenas un to daļas, deklarējot to vienā pozīcijā ar kombinētās nomenklatūras un TARIC kodu - telefonu aparāti, ieskaitot telefonus šūnu tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem, citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai uztveršanai, ieskaitot aparātus saziņai līniju vai bezvadu tīklā.

Precēm piemērota ievedmuitas nodokļa pamatlikme nulles procentu apmērā. VID uzņēmumam par norādītajām precēm aprēķināja muitas nodokļa pamatparādu, pievienotās vērtības nodokļa pamatparādu, kā arī soda naudu un nokavējuma naudu.

Izskatot pieteikumu par VID lēmuma atcelšanu, Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja un atzina par pareizu iestādes lēmumu.

AT, izskatot uzņēmuma kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, bija izšķirams jautājums, vai antenas maršrutēšanas aparātiem jāklasificē kā antenas radiotelegrāfa vai radiotelefona aparātiem vai antenas citiem aparātiem, kas klasificējamas kombinētās nomenklatūras pozīcijā 8517.

Attiecīgi jautājums bija saistīts ar Eiropas Padomes 1987.gada 23.jūlija regulu par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu pirmā pielikumā, kurš grozīts 2012.gada 9.oktobra Eiropas Savienības (ES) Īstenošanas regulu un Eiropas Komisijas 2013.gada 4.oktobra Īstenošanas regulu, par ko AT radās šaubas, tāpēc AT 2021.gada 26.augustā apturēja lietā tiesvedību un uzdeva EST prejudiciālus jautājumus.

ES secināja, ka Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcija 8517 70 11 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā neietver antenas maršrutēšanas aparātiem, kas tiek konfigurēti saziņai lokālajos tīklos vai teritoriālajos tīklos.