Prokuratūra tiesai nodevusi krimināllietu par izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas 1 136 372,09 eiro apmērā, informē prokuratūras pārstāve Una Rēķe.

2021.gada 23.jūlijā Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu, kurā viena fiziska persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 218. panta otrās daļas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā, un otra fiziska persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 20. panta ceturtās daļas un 218. panta otrās daļas par šī noziedzīgā nodarījuma atbalstīšanu. Vienlaikus tiesai nodots process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai viens apsūdzētais nolūkā izvairīties no nodokļu nomaksas par nelietota nekustamā īpašuma domājamo daļu (dzīvokļu) pārdošanas darījumiem izveidoja mākslīgu darījumu ķēdi, ar kuru kāda nekustamā īpašuma Rīgā domājamo daļu iegādes vērtība tika mākslīgi palielināta, lai starpība starp to sākotnējo iegādes vērtību un pārdošanas vērtību, kas apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, būtu nepamatoti samazināta. 

Iesaistot kādas juridiskās personas īpašnieku un vienīgo valdes locekli, kurš apsūdzēts noziedzīgā nodarījuma atbalstīšanā, apsūdzētie savstarpēji vienojās, ka atbalstītājs atbilstoši noziedzīgā nodarījuma izdarītāja izstrādātajai mākslīgajai darījumu ķēdei iegādāsies juridiskās personas vārdā attiecīgā nekustamā īpašuma Rīgā domājamās daļas un tad izdos universālpilnvaru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam rīkoties juridiskās personas vārdā, faktiski nododot finansiālās un saimnieciskās darbības veikšanas pilnvaras un pienākumus. Apsūdzētie arī vienojās, ka atbalstītājs atbilstoši noziedzīgā nodarījuma izdarītāja norādījumiem juridiskās personas vārdā parakstīs dokumentus, kas saistīti ar konkrētā nekustamā īpašuma Rīgā domājamo daļu pārdošanu.

Apsūdzēto darbību rezultātā Latvijas Republikas budžetam radīts kaitējums 1 136 372,09 eiro apmērā.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.