Latvijā šogad novembra sākumā kopējie nodokļu parādi, ieskaitot aktuālos, apturētos parādus un atmaksas termiņa pagarinājumus, bija 1,077 miljardu eiro apmērā, kas ir par 0,8% mazāk nekā mēnesi iepriekš, bet par 3,1% vairāk nekā gada sākumā, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.

Tostarp parādi valsts pamatbudžetam 2022.gada novembra sākumā bija 562,145 miljonu eiro apmērā, kas ir kritums par 0,8% salīdzinājumā ar oktobra sākumu, parādi pašvaldību budžetiem veidoja 305,214 miljonus eiro, kas arī ir par 1,6% mazāk nekā mēnesi iepriekš, bet sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi bija 209,559 miljonu eiro apmērā, kas ir par 0,3% vairāk.

Aktuālie parādi, kuriem tiek aprēķināta nokavējuma nauda, 2022.gada 1.novembrī veidoja 57,2% no kopējās parādu summas jeb 615,689 miljonus eiro.

Tāpat VID dati liecina, ka par nepiedzenamiem šogad 1.novembrī bija atzīti parādi 2,154 miljonu eiro apmērā - šie parādi izveidojušies likvidējamiem uzņēmumiem līdz likvidācijas procedūras pabeigšanai.

Savukārt atbilstoši normatīviem par piedzenamiem šogad novembra sākumā bija atzīti parādi 613,536 miljonu eiro apmērā, tostarp par reāli piedzenamiem atzīti parādi 265,481 miljona eiro apmērā, bet par reāli nepiedzenamiem - 348,055 miljonu eiro apmērā. No parādiem, kas atzīti par reāli nepiedzenamiem, par 347,981 miljonu eiro parādniekiem nav naudas līdzekļu un mantas, uz ko vērst piedziņu, savukārt piedziņas noilgums iestājies parādiem 73 700 eiro apmērā.

Atmaksas termiņa pagarinājumi šogad 1.novembrī bija piešķirti parādiem kopumā 150,298 miljonu eiro apmērā, kas ir par 5,2% mazāk nekā mēnesi iepriekš.

Savukārt apturēto parādu summa, kam pārtraukta nokavējuma naudas aprēķināšana, novembra sākumā bija 310,931 miljons eiro - šo summu veidoja par maksātnespējīgiem atzītu uzņēmumu parādi.

Mēnesi iepriekš - 2022.gada oktobra sākumā - Latvijā kopējie nodokļu parādi bija 1,086 miljardu eiro apmērā, bet 2022.gada 1.janvārī - 1,044 miljardu eiro apmērā.